اجتماع

طالبان از سازمان‌های امدادرسان مالیه می‌گیرند

طالبان که در ساحات زیر کنترول شان از مردم مالیه، عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند، اکنون یک گام دیگر فراتر رفته و از موسسات غیردولتی به شمول سازمان‌های امدادرسان و ماین‌روب نیز مالیه گرفته و فعالیت‌های این موسسات را نظارت می‌کنند.

ویبگاه صدای امریکا نوشته، ژنیفر گلاس، خبرنگاری که برای چندین رسانه خارجی از کابل کار می‌کند، در گزارشی به سی بی سی کانادا نوشته است که طالبان از تمام موسسات خواسته‌اند که نزد این گروه ثبت و راجستر شوند و جزئیات پروژه و امور مالی شان را گزارش دهند.

یک گزارش انستیتیوت برون مرزی که در ماه جولای سال روان نشر شد نیز به جزئیات تحول طالبان از یک گروه شورشی، مهاجم و اخلالگر به یک «حکومت منتظر» پرداخته است.

بر بنیاد این گزارش طالبان محصول صرفیه برق را در کم از کم هفت ولایت جمع‌آوری کرده و نیز بر بخش‌های صحت، آموزش و عدلی و قضایی در ساحات زیر اداره شان، نفوذ دارند تا خود را به مردم به صفت «حکومت» بنمایانند.

پتریک فروچت، مسوول برنامه ماین‌روبی ملل متحد به شبکه نشراتی کانادا (CBC) گفته که سر فرو ننهادن به خواست طالبان، تهدید بدون چون و چرا را متوجه انجوها می‌کند.

آقای فروچت گفته که اکنون فعالیت تیم‌های ماین‌روب ملل متحد در ساحات غربی، شرقی و جنوبی افغانستان که زیر سلطه طالبان است، متوقف شده است.

شماری از انجوهایی که در ساحات زیر کنترول طالبان فعالیت دارند مدعی اند که برای آن کلینیک‌های طالبان وسایل و تجهیزات خریداری کرده و یا هم کارمندان خود را بنا به سفارش طالبان به کار گماشته اند.

رسمیت یافتن مقررات طالبان بر موسسات امدادرسان غیردولتی، به گزارش شبکه خبری سی بی سی، عرصه را برای کار این سازمان‌ها تنگ ساخته است و شماری از موسسات فعالیت خود را در ساحات زیر ادارۀ طالبان محدود کرده اند.