گزارش و خبر

هیأت حزب انسجام ملی افغانستان با انجنیر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان دیدار کرد

امروز (دوشنبه ـ‌ ۲۵ ثور) داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی و هیأت همراه ایشان با انجنیر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان در اقامت‌گاه وی دیدار کرد. در آغاز، وکیل محمدنور اکبری معاون حزب انسجام ملی به نمایندگی از حزب انسجام ملی از اقدام اخیر آقای حکمتیار تمجید و قدردانی نموده گفت که امیدواریم آمدن شما به تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی، تأمین امنیت و استقرار ثبات در کشور کمک کند.

امروز (دوشنبه ـ‌ ۲۵ ثور) داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی و هیأت همراه ایشان با انجنیر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان در اقامت‌گاه وی دیدار کرد.

در آغاز، وکیل محمدنور اکبری معاون حزب انسجام ملی به نمایندگی از حزب انسجام ملی از اقدام اخیر آقای حکمتیار تمجید و قدردانی نموده گفت که امیدواریم آمدن شما به تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی، تأمین امنیت و استقرار ثبات در کشور کمک کند.

معاون حزب انسجام ملی افزود که مردم افغانستان به همگرایی ملی بیش‌تر از پیش نیاز دارند و رهبران سیاسی باید در این مسیر پیشگام باشند.

از سویی‌هم، انجنیر گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان بیان داشت: «به مردم افغانستان اطیمینان می‌دهیم که به صورت مشترک برای حل مشکلات کشور کار کنیم.»

آقای حکمتیار با بیان این که در طول تاریخ مردم افغانستان بین هم مشکل نداشتند؛ افزود که تلاش می‌کنیم بین احزاب، شخصیت‌های سیاسی و حکومت همگرایی را به وجود آوریم که به پایان بخشیدن جنگ و ناامنی در کشور منجر شود.

وی افزود که طرح‌های تجزیه طلبانه را نمی‌پذیریم.

امیر حزب اسلامی در ادامه گفت که در رابطه به چگونگی نظام و شیوه برگزاری انتخابات شفاف کار کنیم و روی یک میثاق ملی توافق نماییم.