گزارش و خبر

اعضای کمیته‌های امور زنان و جوانان حزب انسجام ملی با داکتر مدبر دیدار کردند

روسا و اعضای کمیته‌های امور زنان و جوانان شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی با داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان دیدار کردند. این دیدار روز جمعه (۱ ثور) در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی انجام شد و داکتر مدبر ضمن استقبال از فعالیت‌های چشم‌گیر و تلاش‌های پیگیر مسئولان و اعضای کمیته‌های امور زنان و جوانان شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی، بر تداوم این تلاش‌ها تاکید کرد.

روسا و اعضای کمیته‌های امور زنان و جوانان شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی با داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان دیدار کردند.

این دیدار روز جمعه (۱ ثور) در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی انجام شد و داکتر مدبر ضمن استقبال از فعالیت‌های چشم‌گیر و تلاش‌های پیگیر مسئولان و اعضای کمیته‌های امور زنان و جوانان شورای ولایتی میدان وردک حزب انسجام ملی، بر تداوم این تلاش‌ها تاکید کرد.

داکتر مدبر با بیان این که در شرایط فعلی نیاز اساسی جوانان فراگیری علم و دانش است، تصریح کرد که یکی از اهداف اساسی حزب انسجام ملی حمایت از جوانان و مساعد کردن زمینه‌های علم‌آموزی برای این قشر می‌باشد.