گزارش و خبر

«در شش ماه گذشته ۳هزار تن قربانی شده‌اند»

کمیسیون حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته که در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۳ هزار فرد ملکی در نتیجه جنگ جاری در افغانستان کشته و زخمی شده که مسوول نزدیک به نیم این تلفات به طالبان بر می‌گردد.

کمیسیون حقوق بشر امروز (سه‌شنبه ـ ۲۴ سرطان) با نشر گزارشی گفته که یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، در ۸۸۰ رویداد مختلف امنیتی، در مجموع ۲۹۵۷ تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده‌اند.

بر بنیاد گزارش، از این جمله‌ ۱۲۱۳ فرد ملکی جان‌ باخته و ‌۱۷۴۴ تن دیگر‌ زخمی شده‌اند.

کمیسیون حقوق گفته که «ارقام یادشده نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی‌ ۱۱ درصد کاهش یافته است.» تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست ۲۰۱۹ به ۳۳۸۳ فرد ملکی (۹۷۹ کشته و ۲۳۵۹ زخمی) رسیده بود.

در گزارش آمده که رقم تلفات ملکی زنان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، نسبت به نیمۀ نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، ۰،۵ درصد کاهش داشته یعنی در شش ماه امسال شمار تلفات زنان به ۲۹۷ تن می‌رسد که شامل ۱۲۶ تن کشته و ۱۷۱ تن زخمی می‌شوند. در حالی که در شش ماه سال گذشته ۳۰۱ زن کشته و ۱۱۳ زن دیگر زخمی شده بودند.

گزارش افزوده که تلفات کودکان نیز در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۰ میلادی‌ نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۳ درصد کاهش یافته است. یعنی در شش ماه امسال ۲۲۵ کودک کشته و ۴۰۵ تن دیگر زخمی شده‌اند در حالی که در شش ماه سال گذشته ۱۵۹ کودک کشته و ۷۹۲ تن دیگر زخمی شده بودند.

کمیسیون حقوق بشر یاد آور شده که از مجموع تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی‌ ۴۸٫۵ درصد آن توسط گروه طالبان؛ ۲۶٫۷ درصد توسط عاملان نامعلوم؛ ۱۵٫۵ درصد توسط نیروهای حکومتی؛ ۶٫۳ درصد توسط گروه داعش و ۲٫۳ درصد توسط نیروهای بین‌المللی صورت گرفته است.

بر بنیاد این گزارش ‌باقی ‌تلفات براثر فیر راکت‌های نیروهای پاکستانی در ولایات کنر، کندهار، پکتیا و خوست‌ بوده است.

گزارش افزوده که در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، مجموعاً هزار و ‌۴۳۸ ‌تن از افراد ملکی براثر حملات گروه طالبان قربانی شده‌‌ که از آن میان ۵۴۲ تن کشته و ۸۹۶ تن زخمی شده‌اند.

کمیسیون یادآور شده که ۳۱ درصد کُل تلفات را ترور و قتل‌های هدف‌مند تشکیل می‌دهد. یعنی در این شش ماه‌ نخست ۲۰۲۰ در مجموع  ۹۴۵ تن از افراد ملکی‌ قربانی ترورهای سیستماتیک و هدف‌مند شده‌اند‌ که از آن جمله ۵۳۳ تن جان‌ باخته و ۴۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین، ماین‌های کنار جاده، ماین‌های مغناطیسی و ماین‌های خودساخته یا موتربمب، دومین عامل تلفات افراد ملکی بوده‌اند که در نتیجه آن مجموعاً ۷۶۶ تن قربانی شده‌ که  از آن‌جمله ۲۵۹ تن جان باخته و ۵۰۷ تن دیگر‌ زخمی شده‌اند.

در گزارش آمده که استفاده از ماین‌ها ۲۶ درصد کُل تلفات افراد ملکی را به خود اختصاص داده است.

کمیسیون حقوق بشر در این گزارش از تمامی طرف¬های جنگ در افغانستان خواسته که به پیشنهادهای این کمیسیون مبتنی بر رعایت اصول حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی‌ توجه جدی ‌داشته و تلفات افراد ملکی را به صفر برسانند.