گزارش و خبر

تیم دولت‌ساز در بامیان مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت

(۱ میزان ۱۳۹۸) مردم ولایت بامیان از محمداشرف غنی رئیس‌جمهور و رئیس تیم دولت‌ساز،‌ امرالله صالح و استاد سرور دانش معاونان ایشان، داکتر صادق مدبر رئیس شورای رهبری حزب انسجام ملی و هیئت بلندپایه این تیم، به طور گسترده و پُرشور استقبال و قاطعانه حمایت کردند.