پیام ها و بیانیه ها

پیام محکومیت داکتر صادق مدبر در پیوند به رویداد المناک وزیر اکبرخان

اجیران و خودفروختگان استخبارات خارجی که ادعای مبارزه برای اسلام و کشور را دارند، با هدف قراردادن بیگناهان، ویرانی وطن و سایر جنایت‌‌ها آن هم در ماه مبارک رمضان، چه پاسخی خواهند داشت؟! در واقع،‌ آنان نه دغدغه دین را دارند و نه برای کشور می‌جنگند؛ هدف شان جز خشونت و خون‌ریزی چیز دیگری نیست و نخواهد بود. از سوی دیگر؛ این وظیفه نهادهای کشفی و استخباراتی کشور است که با تدبیر و تلاش جلو چنین فجایع را بگیرند و مکر دشمنان وطن را در نطفه خنثی سازند.

بسم رب الشهداء و الصدیقین

با تأسف و تأثر که دشمنان قسم خورده مردم افغانستان بار دیگر امروز با انجام حمله‌ای ددمنشانه تروریستی در پایتخت کشور، صدها تن از هموطنان بیگناه و بی‌دفاع ما را به خاک و خون کشانیده و خانواده‌های زیادی را در سوگ نشاندند.

اجیران و خودفروختگان استخبارات خارجی که ادعای مبارزه برای اسلام و کشور را دارند، با هدف قراردادن بیگناهان، ویرانی وطن و سایر جنایت‌‌ها آن هم در ماه مبارک رمضان، چه پاسخی خواهند داشت؟! در واقع،‌ آنان نه دغدغه دین را دارند و نه برای کشور می‌جنگند؛ هدف شان جز خشونت و خون‌ریزی چیز دیگری نیست و نخواهد بود.

از سوی دیگر؛ این وظیفه نهادهای کشفی و استخباراتی کشور است که با تدبیر و تلاش جلو چنین فجایع را بگیرند و مکر دشمنان وطن را در نطفه خنثی سازند.

ضمن محکوم نمودن این حمله، برای خانواده‌های شهداء صبر و سلامتی،‌ برای زخمیان شفای عاجل و به شهداء درجات بلند از خداوند متعال استدعا دارم.

صادق مدبر

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان

۱۰ جوزای ۱۳۹۶