پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت داکتر صادق مدبر در پیوند به شهادت محمد ذکی عبده

از شنیدن خبر شهادت محمد ذکی عبده دیپلمات جوان کشور در شهر کراچی پاکستان متأسف و متأثر شدم.  این ضایعه را به جناب الحاج محمد عبده نماینده محترم ولایت بلخ در ولسی جرگه و برادر آن شهید، خانواده و همکاران شهید عبده تسلیت می‌گویم. برای آن شهید رحمت بی پایان و به بازماندگان صبر و اجر از خداوند بزرگ مسألت دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم

از شنیدن خبر شهادت محمد ذکی عبده دیپلمات جوان کشور در شهر کراچی پاکستان متأسف و متأثر شدم.

این ضایعه را به جناب الحاج محمد عبده نماینده محترم ولایت بلخ در ولسی جرگه و برادر آن شهید، خانواده و همکاران شهید عبده تسلیت می‌گویم. برای آن شهید رحمت بی پایان و به بازماندگان صبر و اجر از خداوند بزرگ مسألت دارم.

صادق مدبر

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی

کابل ـ ۱۸ دلو ۱۳۹۵ خورشیدی