پیام ها و بیانیه ها

بیانیه مشترک احزاب همسو در پیوند به تحولات اخیر کشور

افغانستان طی چهار دهه‌ی اخیر در اقیانوس از خون و خشونت شناور است. فرهنگ جنگ و تفنگ متکی بر منطق نیزه و برچه همچنان سایه‌ی سیاه خود را بر زوایای زندگی مردم ستمدیده‌ی این کشور گسترانده است و به ‌رغم امیدواری‌های ناشی از حضور جامعه‌ی جهانی که بارقه‌ی امید درخاطره‌های خفته مردمان این سرزمین دمیده بود، متاسفانه با گذشت نزدیک به دو دهه از حضور وسیع و همه‌جانبه‌ی جهان در افغانستان، هنوز چشم‌انداز روشن از آینده‌ی امیدبخش درافق زندگی ساکنین این دیار مشاهده نمی‌گردد، بلکه دوام خشم و خشونت زمینه‌ساز نیگون‌بختی و تیره‌روزی و تضعیف امید به آینده روشن و عاری از دود و باروت است. این بدبختی‌ها ریشه در عواملی عدیده دارد که می‌توان به برخی شاخص های آن اشاره نمود:

–  فقدان همصدایی در صف نیروها و جریان های ملی که بدون تردید به عنوان نقطه ضعف و معبر نفوذ دشمن برای آسیب زدن به بنیادهای وحدت ملی شمرده می شود.

–  مردم افغانستان که قربانی اصلی همه توطئه های عریان و پنهان جاری می باشد، عنصر فراموش شده در تمامی تعاملات سیاسی ملی و بین‌المللی بوده که آسایش و آرامش آن در محور و محراق توجه هیچ یک از عوامل تاثیرگذار در تحولات کشور قرار ندارد.

–  منطق دین و اخلاق همزیستی مسالمت‌آمیز و انسانی بر این باور متکی است که همسایه ها همیشه در چارچوب و دایره‌ی هم‌پذیری و کاهش تلخی ها و مرارت ها از یکدیگر، با نگاه مهرآمیز و محبت‌آفرین رفتار کنند؛ اما انگار این سرزمین به عنوان پدیده عاری از همسایه نیک‌مشرب آفریده شده است.

–  جوانب فعال در قضیه افغانستان، در راستای تامین منافع مردم و مصالح علیای کشور فاقد هرگونه سرحد و مرز سرخ هستند؛ چنانچه منافع فردی، قومی، سمتی و گروهی جایگزین منافع بزرگ ملی گردیده است.

با توجه به واقعیت های فوق الذکر اکنون که تحولات جدید در حال شکل گیری است و حرف و حدیث از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و ولسوالی فضای سیاسی کشور را فرا گرفته و از سوی دیگر استقرار صلح به عنوان یک حرکت سازنده رمقی در محیط سوزان زندگی مردم یافته است، از جانب دیگر فشار روزافزون دشمنان برای مقابله در برابر نیروها و فدائیان جان برکف وطن توطئه دیگری را به آینده کشور گواهی میدهد و زمزمه‌های پیوستن مخالفین مسلح به روند صلح با رویکرد جدید فضا را آکنده نموده است، احزاب همسو مواضع و دیدگاهای خود را در این خصوص به ترتیب آتی اعلان میدارد:

 ۱- پروسه‌ی انتخابات تنها راه نهادینه کردن دموکراسی جوان در کشور است؛ زیرا دموکراتیزه شدن جامعه علاوه به اثبات بلوغ سیاسی یک مردم، بستر رشد و توسعه سیاسی عدالت محور نیز محسوب می گردد. انتخاباتی که احزاب همسو از آن سخن می گویند نه با روش انتخابات شرم‌آور و ننگین پارلمانی در سال ۱۳۹۷ است بلکه باید نمونه ای از انتخابات شفاف و عزت‌مدار باشد که مایه فخر و سرافرازی ملت و دولت افغانستان گردد. لذا احزاب همسو به برگزاری انتخابات بدون تاخیر، به عنوان اولویت رفتار دموکراتیک تاکید می نمایند.

۲- صلح بر بنیاد حکم دین (والصلح خیر) و نیز به عنوان ضرورت تداوم حیات بشری ریشه در ارزشهای اسلامی و مصالح زندگی فردی و جمعی ما دارد. اما احزاب همسو به صلح پاسخگو به نیازهای جامعه تاکید میکنند که صلح مشروع ریشه در مطالبات و منافع ملی و قانون اساسی کشور دارد.

بنابراین دیدگاه روشن احزاب همسو در پیوند به پروسه صلح طوریست که از هرگونه تلاش برای تحقق صلح پایدار تا رفع کامل فتنه که مردم در پرتو آن به آرزوی همیشگی خود دست یابند، حمایت می کنند و از نقش دولت ها و موسسات معتبر بین المللی به عنوان تسهیل‌کنندگان این روند استقبال نموده، تاکید می نمایند در فرآیند پروسه صلح نباید هیچ اقدامی از دید مردم و دولت افغانستان پوشیده بماند و از جریانهای سیاسی و شخصیت های تاثیرگذار نیز میخواهند تا از پراگنده‌گرایی پرهیز نموده هم‌گام با ملت و دولت افغانستان از فرصت های پیش آمده به نفع کشور، آینده شکوهمند و همگرایی ملی بهره گیرند.

۳- حفظ ارزشهای دو دهه‌ی گذشته که در خلق آن هزاران سرباز فداکار وطن جان دادند، یکی از اولویت های غیر قابل گذشت احزاب همسو می باشد که برای آسیب‌زدایی و پایداری آن، نیازمند قدرت و ظرفیت لازم هستیم و این مطالبه تنها از طریق تقویت و حمایت نیروهای با افتخار کشور ممکن و میسر است. لذا، احزاب همسو هرگونه توطئه و تلاش برای تضعیف و گسست ساختاری قوای امنیتی را محکوم نموده، حمایت قاطع و استوار از نیروهای امنیتی را از وجایب دینی و ملی خود می پندارند.

۴- قانون اساسی کشور به عنوان سررشته و وثیقه‌ی همبستگی و همگرایی ملی جایگاه شاخص در مناسبات اجتماعی ملت ما دارد، که تقابل در برابر آن به معنای فروپاشی تمام ارزشها، هنجارها، رفتارها و باورهای موجود در جامعه می باشد. بنابراین احزاب همسو حمایت از قانون اساسی را به عنوان محوری‌ترین رفتار عقلانی، جزء اولویت های انکار ناپذیر خود پنداشته و نادیده گرفتن آن را به مثابه ستیز با نظام مردم سالار و منشاء بحران عمیق در ابعاد وسیع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره می پندارند و به حفظ آن که پایه های ارکان حاکمیت ملی به آن متکی است تاکید نموده و هیچ طرح و اقدامی را در مغایرت با قانون اساسی نمی پذیرند.

حزب اقتدار ملی افغانستان

حزب انسجام ملی افغانستان

حزب حراست اسلامی افغانستان

حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان

حزب اعتدال افغانستان

 

۵- حمل ۱۳۹۸