اقتصاد

فرهنگ نهال‌شانی و حفاظت از محیط زیست را تقویت کنیم

همه‌ساله با فرارسیدن بهار، میلیون‌ اصله نهال در سراسر کشور غرس می‌شوند؛ اما به دلیل بی‌مسئولیتی مردم و بی‌برنامگی حکومت اکثریت‌ آنان پیش از فرارسیدن تابستان خشک می‌شوند یا می‌شکنند و یا هم به تاراج برده می‌شوند. به تازگی وزارت زراعت اعلام کرده که در همکاری با بخش خصوصی، قوریه‌داران و موسسات دست‌کم ۲۶ میلیون اصله نهال مثمر و غیرمثمر را آماده توزیع کرده است. مسئولان این وزارت گفته‌اند «پروژه کمربند سبز کابل» را که ۸۸۳ هکتار زمین را احتوا می‌کند برای سرسبزی شهر کابل و کوه‌های اطراف آن روی دست دارد. کار این پروژه عملا آغاز شده است.

همه‌ساله با فرارسیدن بهار، میلیون ها‌ اصله نهال در سراسر کشور غرس می‌شوند؛ اما به دلیل بی‌مسئولیتی مردم و بی‌برنامگی حکومت اکثریت‌ آنان پیش از فرارسیدن تابستان خشک می‌شوند یا می‌شکنند و یا هم به تاراج برده می‌شوند.

به تازگی وزارت زراعت اعلام کرده که در همکاری با بخش خصوصی، قوریه‌داران و موسسات دست‌کم ۲۶ میلیون اصله نهال مثمر و غیرمثمر را آماده توزیع کرده است. مسئولان این وزارت گفته‌اند «پروژه کمربند سبز کابل» را که ۸۸۳ هکتار زمین را احتوا می‌کند برای سرسبزی شهر کابل و کوه‌های اطراف آن روی دست دارد. کار این پروژه عملا آغاز شده است.

در این شکی نیست که اجرای شدن درست این پروژه می‌تواند از نظر زیست محیطی و زیبایی کابل را متحول کند و سلامت و شادابی را به چهره‌ پایتخت‌نشینان بازگرداند؛ اما در کنار این که مسئولان وزارت زراعت و شهرداری کابل وظیفه دارند تا این پروژه را به گونه جدی اجرایی نمایند؛ مردم نیز باید در حفاظت و نگهداری آن باید کوشا باشند. در همین راستا، وکلای گذر، بزرگان مناطق، علما و خطیبان مساجد، رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی در این قسمت باید همکار جدی باشند.

در همین حال، کارشناسان محیط زیست نیز توسعه و نگهداری از پوشش سبز را یک مسوولیت اجتماعی می‌دانند و بر ضرورت فرهنگ‌سازی در میان شهروندان تاکید دارند.

جنگ‌های دهه‌های اخیر در کشور سبب شده تا بسیاری از جنگلات کشور به صورت غیرقانونی قطع شوند. کارشناسان ‌گویند که این امر به صورت جدی محیط زیست سالم را آسیب زده است.

با گذشت هر روز از پوشش فضای سبز در کشور کاسته می‌شود و روزانه صدها اصله درخت مثمر و غیرمثمر در مناطق مختلف به ویژه شرق کشور به طور غیرقانونی قطع گردیده و به منابع سوختی تبدیل شده یا به کشورهای همسایه قاچاق می گردد.