اقتصاد

استفاده از تولیدات داخلی، موجب رونق اقتصادی

برای رسیدن به استقلال اقتصادی و عبور از تنگناهای اقتصادی باید همگان بر استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات ملی همت کنند. متاسفانه در بین مردم ما هنوز که هنوز است، این موضوع بی‎اهمیت دانسته می‎شود. استفاده از محصولات خودی، در واقع شکستن انحصار و سیاست‎های تبعیض آمیز اقتصادی همسایگان و کشورهای منطقه می‎گردد. برایند حمایت از تولیدات داخلی، رسیدن به قله‎های ترقی، رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور می‎گردد.

غلام حسن زاهدی

در این روزها بحث استفاده از تولیدهای داخلی بیش‌تر از هر زمان دیگر مطرح است. موضوع که بسیار قابل بحث و تامل برای تولید کنندگان داخلی به نظر می‌رسد. این یک حرکت کاملاً به‌جا، دقیق و حیاتی برای اقتصاد کشور از سوی مردم است. اطلاع‌رسانی برای مردم تا از محصولات داخلی استفاده نمایند، زمنیه را برای رشد تولیدات و فراورده‌های داخلی افزایش می‎دهد. در این صورت نیاز نیست که کالاها را از بیرون مرز به صورت سرسام‎آور وارد و در مقابل آن پول هنگفت را به بیرون از کشور انتقال داد.

در همین راستا، رییس جمهور به وزارت دفاع ملی هدایت داد که از محصولات کشاورزان کشور استفاده کنند. این روند در همه‌ وزارت‌خانه‌ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که برای محصولات کشاورزان بازار داخلی و بین‌المللی پیدا شود.

تشویق نمودن مصرف کنندگان و استفاده کنند‌‎گان از محصولات داخلی، باعث تشویق و ترغیب کشاورزان، متشبثین، سرمایه‎گذاران، فابریکه‎های تولیدی و غیره می‌شوند که محصولات بیشتر را تولید نمایند. به چرخش درآمدن موتر اقتصاد کشور، زمینه اشتغال و کارآفرینی را برای قشر بی‌کار جامعه فراهم می‎نماید. در مجموع موتور اقتصاد (به جریان افتیدن پول و سایر محرک‌های اقتصادی) در داخلی به گردش درآمده، یک گام موثر را به سوی ترقی و خود کفای تولیدات داخلی بر می‎داریم.

حمایت از تولید ملی و سرمایه تاجران ملی کشور، به معنای قطع کامل واردات کشور نیست. چرا که هر کشوری در هر سطحی نیاز به واردات برخی مواد و محصولات را دارد. معنای این شعار سوق دادن کشور از واردات محصولات و کالاهای نهایی (قابل مصرف) به سمت مواد و محصولات سطح متوسط و پایین (مواد اولیه یا واسط) و سپس تبدیل آن‌ها به کالاهای مصرفی است که این مسئله منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.

در جهت حمایت از تولید داخلی، هر یک از مردم، مسوولین و فعالان اقتصادی وظایفی بر عهده دارند، که فریضه دانستن استفاده از تولیدات داخلی، تبدیل «استفاده از تولیدات داخلی» به یک فرهنگ، پرهیز از فرهنگ غلط مصرف مصنوعات خارجی، پرهیز از تفاخر غلط ترجیح دادن مارک‌های خارجی به تولیدات داخلی و پرهیز از اسراف از جمله و ظایف مردم است.

ما با راه‎اندازی این نظریه بر آنیم تا با ابزار و توانایی‎های موجود و حمایت از تولیدات داخلی، طبق وظیفه عقلی، شرعی و ملی خود، با ایجاد موج «من کالای و تولیدات داخلی می‌خرم» قدمی در جهت حمایت از تولید ملی در فضای مجازی و حقیقی بر داریم.

دولت و مسوولین تدبیر حمایت از تولید داخلی را از مأموریت‌های مهم خود بدانند و با استقبال از این موضوع، وزارت‎خانه‌های مربوطه را موظف به خریداری از فراورده‌های داخلی نمایند. با تطبیق این کار، فرهنگ استفاده از محصولات داخلی را در بین جامعه جاگزین خواهند شد.

برای رسیدن به استقلال اقتصادی و عبور از تنگناهای اقتصادی باید همگان بر استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات ملی همت کنند. متاسفانه در بین مردم ما هنوز که هنوز است، این موضوع بی‎اهمیت دانسته می‎شود. استفاده از محصولات خودی، در واقع شکستن انحصار و سیاست‎های تبعیض آمیز اقتصادی همسایگان و کشورهای منطقه می‎گردد. برایند حمایت از تولیدات داخلی، رسیدن به قله‎های ترقی، رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور می‎گردد.