اقتصاد

نگهداری پول افغانی، وجیبه ملی

لازم می‌بینم که در این قسمت واقعیت‌های جامعه را بیان نمایم. در جامعه‌ی ما فرهنگ نگهداری پول وجود ندارد، اگر هم وجود دارد آن هم به شکل استثنایی است. اشخاص و افراد که پول را از بانک و یا نزد افراد به شکل فزیکی به دست می‌آورند، بدون آن که توجه جدی در حفاظت آن نمایند، به جیب خود می‌گذارند که به زودترین فرصت مندرس می‌شود. در واقع گفته می‌توانیم که فرهنگ نگهداری از پول ملی که اعتبار ملی نیز است در بین مردم نهادینه نگردیده است. همان طوری که فرهنگ شهرنشینی در بین جامعه نهادینه نشده، فرهنگ حفاظت و حراست از پول ملی در بین مردم جا بازنکرده است.

غلام‌حسن زاهدی

امروزه پول در بازار (Market) برای مبادله کالا و اشیا نقش اساسی را ایفا می‌نماید. بعضی دانشمندان، پول را حس ششم بیان نموده است. اهل دانش و خبره پول را به شکل گوناگون تعریف نموده است که معروف‌ترین تعریف آن عبارتند از «پول وسیله تبادله، حفظ و نگهداری ارزش‌ها است». به این معنا که پول زمینه را برای معامله و تبادله اشیا و کالا فراهم می‌نماید.

در گذشته‌ها وسیله تبادله اشیا در مقابل اشیا صورت می‌گرفت (تبادله صامت). مثلاً: گندم در مقابل لباس و غیره. اما به مرور زمان انسان‌ها یک شی را به عنوان وسیله تبادله معیار قرار می‌دادند که همه‌ی مردم آن روستا و سایر مناطق دیگر قبول می‌کردند. مانند: شیغی فیل، پوست آهو و غیره.

باگذشت زمان و انشکاف و ترقی انسان‌ها، طلا و نقره را که یکی از فلزات گران‌بها می‌باشد، وسیله تبادله برای رفع نیازمندی‌های خویش قرار دادند. اما در قرن ۲۱ که قرن تکنالوژی نامیده می‌شود، از پول کاغذی و پول الکترونیکی استفاده می‌نمایند. در کشور عزیز ما، از بانک نوت (Bank Note) یا همان پول کاغذی بیشتر استفاده می‌شود. این پول کاغذی اهمیت ارزشی ندارد، بلکه اهمیت اعتباری دارد. از همین‌رو بانک نوت را بعد از فرسایش (مندرس شدن) می‌سوزاند.

فرهنگِ حفاظت از پول

لازم می‌بینم که در این قسمت واقعیت‌های جامعه را بیان نمایم. در جامعه‌ی ما فرهنگ نگهداری پول وجود ندارد، اگر هم وجود دارد آن هم به شکل استثنایی است. اشخاص و افراد که پول را از بانک و یا نزد افراد به شکل فزیکی به دست می‌آورند، بدون آن که توجه جدی در حفاظت آن نمایند، به جیب خود می‌گذارند که به زودترین فرصت مندرس می‌شود. در واقع گفته می‌توانیم که فرهنگ نگهداری از پول ملی که اعتبار ملی نیز است در بین مردم نهادینه نگردیده است. همان طوری که فرهنگ شهرنشینی در بین جامعه نهادینه نشده، فرهنگ حفاظت و حراست از پول ملی در بین مردم جا بازنکرده است.

نگهداری پول وجیبه ملی هر فرد این سرزمین است که در راستای حفاظت از آن و در عین حال استفاده در معامله از آن از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزند. بانک مرکزی بر علاوه وظایف اساسی دیگر، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد تنظیم کننده پول در کشور، نقش اساسی را در نهادینه و گسترش فرهنگ حفاظت از پولی ملی در بین جامعه دارد.

بانک مرکزی از طریق تبلیغات، اعلانات، سیمینارها، ورکشاپ‌ها، کورس‌ها، روزنامه‌ها، ماه‌نامه‌ها و مجلات و همچنان از طریق رسانه‌های تصویری و صوتی، برای مردم آگاهی‌دهی نمایند تا مردم ارزش پول ملی را به درستی بدانند.

قابل یادآوری می‌دانم که چاپ پول ملی، هزینه هنگفت را بر می‌دارد. اما نگهدای پولی کاغذی (افغانی) از سوی شهروندان کشور به بی‌توجه سپرده شده که اصول اساسی برای نگهداری پول در بین باشند‌گان وجود ندارد، به ویژه در بین خانم‌ها.

در همین راستا بانک مرکزی، پول‌ هزار افغانیگی که به روی آن با قلم نوشته شده، اقدام به جمع‌آوری آن نموده است. که هم‌شهریان عزیز می‌تواند پول‌های‌شان از بانک مرکزی و سایر بانک‌های خصوصی تبدیل نمایند. نظربه اطلاعیه بانک مرکزی تا اواخر ماه اسد مهلت دراند که هم‌شهریان گرامی، پول خویش را تبدیل نمایند .

پیشنهادها برای نگهداری پول افغانی

ضروری پنداشته می‌شود که از پول افغانی که نماد، هویت و اعتبار ملی ما است، به درستی حفاظت نماییم. در همین راستا، اینجانب به عنوان دانش‌آموخته‌ی اقتصاد و تبعه این سرزمین، نکات زیر را برای نگهداری پولی ملی، پیشنهاد می‌نمایم.

۱- نگهداری پول در کیف‌های جیبی از سوی شهروندان،

۲- تبادله و معامله به اساس پول ملی، به عنوان نماد ملی؛

۳- فرهنگ‌سازی نگهداری پول از طریق رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی؛

۴- آگاهی‌دهی در حفاظت پول توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه؛

۵- ارزش قایل شدن به پول افغانی به حیث اعتبار ملی؛

۶- گسترش فرهنگ استفاده درست از پول ملی؛

۷- استفاده درست پول ملی در روند معاملات اقتصادی (به این معنا که مردم پول‌های خویش را در بانک‌های خصوصی و یا دولتی نگهداری نمایند تا بانک از طریق پول‌های پس‎انداز شده برای سرمایه‌گذاری در کشور بپردازد.)

۸- برایند استفاده از پول ملی و نگهداری از آن، زمنیه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌نماید.