اقتصاد

پیامدهای احتکار روی اقتصاد

در هر جامعه، متناسب با آن ارزش‌های تعريف شده كه مورد توجه و احترام می‌باشد که آن را به نام ارزش اجتماعی ياد می‌کند. مانند حق شهروندی، حق همسايگی، نظم اجتماعی، احترام به مقررات راهنمايی و رانندگی و… عموم مردم موظف به رعايت آن‌ها می‌باشند. بنابراین مسئولان مربوط هم با ابزار و وسایل موجود سعی در برقراری اين امور اجتماعی دارند و با ابزار مختلف  مردم را به حفظ اين ارزش‌ها تشويق و بعضاً تنبيه می‌كنند. در اين راستا آسيب‌هايی كه متوجه امر اجتماعی و ملت می‌شود به چند دسته می‌توان تقسيم نمود كه يكی از مهم‌ترين آن‌ها آسيب‌های مالی می‌باشد كه

غلام‌حسن زاهدی

در هر جامعه، متناسب با آن ارزش‌های تعريف شده كه مورد توجه و احترام می‌باشد که آن را به نام ارزش اجتماعی ياد می‌کند. مانند حق شهروندی، حق همسايگی، نظم اجتماعی، احترام به مقررات راهنمايی و رانندگی و… عموم مردم موظف به رعايت آن‌ها می‌باشند. بنابراین مسئولان مربوط هم با ابزار و وسایل موجود سعی در برقراری اين امور اجتماعی دارند و با ابزار مختلف  مردم را به حفظ اين ارزش‌ها تشويق و بعضاً تنبيه می‌كنند. در اين راستا آسيب‌هايی كه متوجه امر اجتماعی و ملت می‌شود به چند دسته می‌توان تقسيم نمود كه يكی از مهم‌ترين آن‌ها آسيب‌های مالی می‌باشد كه در ادامه به بيان آن خواهيم پرداخت، از منظر قرآن و بيان اهل بيت(ع) سعی در تبيین و روشنگری خواهيم پرداخت.

آسيب‌هایی كه به واسطه‌ مال در جامعه پدید می‌آید، یکی از مهم‌ترین عواملی که انسان‌ها را دچار آسیب و انحراف می‌کند مسایل اقتصادی است که حبّ او انسان را به هلاکت می‌اندازد و باعث سقوط او خواهد شد و همچنان در دنيا و آخرت ضرر خواهد نمود.

پیامدهای منفی احتکار، بالای اقتصاد به اشکال گوناگون است که از آن جمله می‌توان به چند آن اشاره نمود. اولا این که بی‌نظمی‌ها، اختلال، سکتگی و نابرابری‌ها را در جامعه به وجود می‌آورد. زیرا اشخاص که احتکار می‌کند و می‌خواهد در زمان آینده با بلند رفتن قیمت‌های امتعه (اجناس و خدمات) آن را به فروش می‌رساند تا این که مفاد زیاد را به دست بیاورد. اشخاص محتکر به منفعت شخصی خویش می‌نگرد و به منفعت جامعه و ملت اصلا توجه ندارد. در این صورت عموم مردم از این ناحیه متضرر می‌شود. دوماً احتکار باعث کمبود عرضه در بازار گردیده و انحصار را در قبال دارد که پیامدهای ناگوار را در جامعه ببار می‌آورد، زیرا عرضه کننده تنها یک فرد است که در حالی که تقاضا کننده بیش از یک نفر است. در این صورت عرضه کننده می‌تواند نرخ اجناس را به هر اندازه‌ای که بخواهد، تعیین نماید. حالت انحصاری کامل را به خود می‌گیرد.

در نتیجه گفته می‌توانیم که احتکار یک عمل زشت و پدیده‌ای ناپسندی است که از طرف افراد و گروه‌های برای فروش در آینده تا از این طریق مفاد زیادی به دست بیاورند، ذخیره سازی می‌شود. به این معنا کالا را در هنگامی که قیمت آن کاهش یابد انبار و آن را در بازار عرضه نمی‌کنند. زمانی که قیمت این کالا در بازار افزایش یابد، آن گاه در بازار عرضه نموده تا سود هنگفت به دست‌ آورند. پیامدهای ناگوار و زیانبار را بالای اقتصاد کشور دارد که جبران آن خسارات مالی زیاد را در پی دارد. سر انجام احتکار موجب به وجود آمدن طبقات گوناگون در بین جامعه می‌گردد.

در این راستا دانشمندان اسلامی و غربی نظریه‌های را ارایه نموده است که احتکار یک عمل غیر اخلاقی و غیر اقتصادی در جامعه بوده و این دانشمندان چنین بیان می‌نمایند. هر آن عمل که به ضرر و آسیب جامعه و مردم باشند، بدون شک کار ناپسند می‌باشد. بنابر این از مسوولین امور و کار گزاران دستگاه حاکمه تقاضا می‌شود که تا جلو همچون کارهای فسادزا را بگیرند، تا همه زیر چتر قانون به شکل مساویانه زندگی کنند.