اقتصاد

در مبارزه با اعتیاد به علت‌ها توجه کنید!

باشندگان شهر کابل در بین آن‌همه جنگ و خشونت که قبل از سقوط نظام طالبان جریان داشت؛ اما از ناحیه مواد مخدر آسیب‌پذیر نبود. پل‌سوخته اکنون از نظر تراکم معتادان مواد مخدر، شهره عام و خاص شده و تأسف و تأثرها را برانگیخته است. به تازگی، حکومت وحدت ملی در یک اقدام، تلاش کرد تا معتادان را از زیر این پل و اطراف آن جمع‌آوری کند. اما هیچ کاهشی در شمار معتادان به وجود نیامده است.

روح الله دانشیار

از قدیم بزرگان گفته‌اند: «عقل سلیم در بدن سالم است.» استفاده از مواد نشه‌آور و اعتیاد به آن نه تنها زندگی فرد معتاد را متلاش می‌کند؛ بلکه خانواده و جامعه را نیز متضرر و آسیب‌پذیر می‌سازد. از پیامدهای بارز افزایش معتادان، سقوط اخلاقی، از پاشیدگی شیرازه خانواده‌ها، افزایش مشکلات اقتصادی و ناآرامی اجتماعی عنوان می‌شود.

باشندگان شهر کابل در بین آن‌همه جنگ و خشونت که قبل از سقوط نظام طالبان جریان داشت؛ اما از ناحیه مواد مخدر آسیب‌پذیر نبود. پل‌سوخته اکنون از نظر تراکم معتادان مواد مخدر، شهره عام و خاص شده و تأسف و تأثرها را برانگیخته است. به تازگی، حکومت وحدت ملی در یک اقدام، تلاش کرد تا معتادان را از زیر این پل و اطراف آن جمع‌آوری کند. اما هیچ کاهشی در شمار معتادان به وجود نیامده است.

سالیان طولانی است که در تشکیل حکومت وحدت ملی، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و نهادهای عدلی و قضایی اختصاصی در راستای مبارزه با مواد مخدر تلاش می کنند اما گویا تلاش ها نتیجه برعکس داشته است. گفته می شود نزدیک به یک و نیم میلیون معتاد در سراسر کشور وجود دارد. اما این آمار وجود ندارد که روزانه چه تعداد افراد به اثر اعتیاد جان می‌بازند.

به هرحال، حضور معتادین در پل سوخته ابتدا برای جامعه و مردم نیز مایه نگرانی بود و از آن نفرت داشت اما بر اثر بی توجهی حکومت، اکنون استفاده از تریاک در اینجا عادی شده و این خطرش بیشتر از زرع و کشت تریاک است. مردم این روزها به جای اظهار نگرانی و تاسف خوردن به همنوعان معتادشان در پل سوخته و جاهای دیگر، از آنان فکاهی و قصه های جالب ساخته اند و با توهین و تحقیر از آنان به عنوان نیروی دریایی ،نیروی ویژه و … یاد می کنند.

وزارت مبارزه بامواد مخدر در همکاری با چندین وزارت خانه دیگر در هفته گذشته، پس از یک هفته تبلیغ و خبررسانی، اقدام به آتش زدن کثافت انبار شده در زیر پل سوخته و جمع آوری معتادین نمود که انتظار می رفت حد اقل تا مدتی پل سوخته از وجود معتادین خالی خواهد بود اما یک روز بعد دیده شد که آب از آب تکان نخورده و باز همان معتادین است و پل سوخته. به نظر نمی رسد که با این مانورهای حکومت این درد مداوا شود. آیا حکومت با این عملکرد خویش مبارزه با مواد مخدر را نقطه پایان خواهد داد؟ نه خیر.

واقعیت این اتست که با کوچاندن معتادان از زیر پل سوخته هیچ دردی دوا نخواهد شد. بهتر است که اصل مشکل ریشه یابی شود. اکثر معتادان را جوانان تشکیل می دهد که بین هژده الی سی و پنج سال سن دارد و تعدادی از آنان، تحصیل کرده و حتی اسناد و مدارک لیسانس را دارند. یکی از علت های اصلی روی آوردن جوانان به مواد نشه آور در بیکاری و سرخوردگی  است. در شرایط فعلی حتی ایجاد شغل آزاد هم دشوار است. اکثریت ساحات کشور ناامن بوده و از طرف بیشتر مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بهتر است که حکومت در کنار پرداختن به تداوی معتادین از زرع و تولید موادمخدر در داخل کشور، جلوگیری کند و با ایجاد شغل و کار برای معتادین پس از درمان شان، زمینه و سرگرمی مناسب برای آنان فراهم سازد تا دیگر مردم به اعتیاد روی نیاورد.