اجتماع اقتصاد

بیش از ۱۰ میلیون نفر در افغانستان به کمک فوری غذایی نیاز دارند

یک نهاد بین‌المللی موسم به «دسته‌بندی مصونیت غذایی» می‌گوید بیشتر از ۱۰ میلیون نفر که حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد به شدت از عدم مصونیت غذایی رنج می‌برند و به کمک‌های فوری انسان‌دوستانه نیاز دارند.

به نوشته جمهور؛ این نهاد، در سه ماه گذشته در زمینه میزان دسترسی مردم به غذا در سراسر افغانستان تحقیق کرده و می‌گوید نزدیک به ۸ میلیون نفر در وضعیت بحرانی هستند و حدود دو و نیم میلیون نفر نیز به کمک اضطراری نیازمندند.

در گزارش تازه آن آمده است که حدود ۱۰ میلیون نفر دیگر نیز در این کشور در وضعیت نگران کننده قرار دارند و برای گذراندن زندگی نیازمند کمک هستند.

براساس ارزیابی این نهاد از نوامبر سال ۲۰۱۹ تا مارچ سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۱۱ میلیون یعنی ۳۷ درصد جمعیت این کشور با مشکلات شدید کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در زمستان پیش رو، نزدیک به ۹ میلیون نفر با بحران کمبود غذایی مواجه خواهند شد و نزدیک به سه میلیون نفر نیز به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت.

بر اساس اعلام آن بیشتر از ۶۰ درصد ساکنان ولایت بدخشان و نورستان در شمال شرق، غور و دایکندی در مرکز، ارزگان در جنوب و نیمروز در جنوب غرب افغانستان به کمک فوری نیاز دارند.

این نهاد افزوده که به کمک فوری برای نجات جان این افراد نیاز است. براساس این گزارش، دهقانان بذر لازم را برای کشت گندم ندارند.

با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از مردم افغانستان کشاورز هستند این نهاد تاکید کرده که باید به کشاورزان بذر کمک گردد تا آنان قادر شوند از این طریق تامین معشیت کنند.

قبل از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اعلام کرده بود که کابل برای مقابله با حوادث زمستانی به ۳۰ میلیون دالر نیاز دارد که موسسات غیر دولتی برای مقابله با این پدیده ۲۴ میلیون دالر در اختیار دارند.

اما یک مقام در دولت افغانستان با اشاره به دریافت‌های سازمان ملل در این زمینه گفت تعداد نیازمندان به کمک‌های انسان‌دوستانه کمتر از شش و نیم میلیون نفر است.

او این نکته در گزارش را که حدود دو و نیم میلیون نفر به کمک اضطراری نیازمندند، تائید کرد.

اداره مرکزی آمار افغانستان نیز در آخرین گزارش خود که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، گفته بود که ۵۴ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.

درآمد سرانه مردم افغانستان نیز در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴۱ دالر اعلام شد و اکنون به ۵۲۰ دالر کاهش یافته است.