اقتصاد

افزایش بی‌پیشینه بهای دالر

محمد کریم

در چند سال گذشته، بهای دالر در برابر بسیاری از اسعار خارجی افزایش چشمگیر داشته است. این موضوع شهروندان افغانستان را نیز با چالش های بزرگ اقتصادی مواجه کردده است.

در میان سایر کشورها، افغانستان هم یکی از مناطقی در جهان است که صعود نرخ دالر در برابر افغانی پی‌آمدهای مهلکی را برای شهروندان و اقتصاد این کشور به همراه دارد. در حال حاضر، قیمت یک دالر امریکایی برابر به ۷۷٫۳۰ افغانی می‌باشد. به گونه مثال، قیمت یک دالر امریکایی در سال ۲۰۱۴ به ۵۸ افغانی می‌رسید.

ارزش دالر در برابر پول افغانی، در این اواخر با گذشت هر روز رو افزایش می‌یابد.

از جانب دیگر، داد و ستد بازار را نرخ جهانی دالر در کشور تعیین می‌کند. از آنجایی که عواید شهروندان به پول داخلی می‌باشد، در خریداری مواد ارتزاقی و سایر نیازهای زندگی باتوجه به بالا رفتن قیمت ارزها، با چالش روبرو می‌شوند. تنها کسانی که با سازمان‌های خارجی همکاری دارند و درآمد آنان پول دالر می‌باشد، صعود ارزش دالر امریکایی برای آنان مشکل ساز نیست.

به دلیل افزایش نرخ سود بانکی در ایالات متحده، سرمایه‌گذاران پول خود را از مناطق دیگر بیرون می‌کشند. آنها به جای اینکه سرمایه خود را به افغانی یا پول ملی خویش پس‌انداز کنند، به دالر رو می‌آورند. برای کشورهای در حال توسعه، این تاثیرات خوش‌آیند نیست، زیرا در این حالت پول کمتر برای سرمایه‌گذاری در دسترس می‌باشد و اسعار داخلی هم ارزش‌اش را از دست می‌دهد.

به گونه خاص، کشورهایی مانند افغانستان که درگیر مشکلات داخلی اند هم، از این ناحیه سخت متاثر می‌شوند.