اقتصاد

طالبان، داعش و زورمندان معادن افغانستان را تاراج می‌کنند

سفیر اتحادیه اروپا گفته است که طالبان، داعش و زورمندان معادن افغانستان را تاراج می‌کنند. او افزود: «افغانستان متاسفانه امسال هم از نگاه تطهیر پول و تمویل تروریزم در فهرست کشورهای خطرناک قرار دارد.

پپری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان که روز یک شنبه (۱۸ حمل) در مراسم روز جهانی جیولوژیست‌ها صحبت می‌کرد گفت طالبان، داعش و زورمندان از ادامه استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان سود می‌برند.

او افزود: «افغانستان متاسفانه امسال هم از نگاه تطهیر پول، تمویل تروریزم درفهرست کشورهای خطرناک قرار دارد، پس از باید استخراج غیرقانونی معادن با قوت و اراده جدی مهار شود.»

به گفته وی، اگر جلو استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به صورت جدی گرفته نشود، شهرت جهانی این کشور صدمه می‌بیند.

پیش از این نگرانی، سازمان بین‌المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، عضویت افغانستان را به تعلیق درآورد. این سازمان در ماه دلو گذشته، دلیل این تصمیم خود را بی مدیریتی در سکتور معادن و بی‌توجهی حکومت در تطبیق معیارهای این سازمان اعلام کرد.

از سویی‌هم، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌پذیرد که حکومت در هجده سال گذشته نتوانسته به گونه درست از معادن افغانستان استفاده کند.

آقای دانش افزود: «امروز حفاظت و صیانت از منابع طبیعی مسئولیت ملی تمام مردم افغانستان است، سکتور خصوصی هم باید در بخش معادن سرمایه‌گذاری کنند و هم به معادن به یک دید ملی بنگرند و هم با حکومت افغانستان در تطبیق قوانین و مبارزه با فساد و قاچاق همکاری کنند.»

آقای دانش از شهروندان افغانستان می‌خواهد که در همکاری با دولت اجازه ندهند که «عده سودجو و یا تروریست‌ها سرمایه ملی افغانستان» را تاراج کنند.