اقتصاد

افغانستان امسال ۱۳ تُن زعفران برداشت کرد

محمد کریم

با فرارسیدن فصل جمع‌آوری حاصلات کشاورزان، مسئولان اعلام کردند که امسال دست‌کم ۱۳ تن زعفران در افغانستان برداشت شده است. سال‌پار حاصل زعفران افغانستان ده تن بوده است.

بر اساس گزارش وزارت زراعت آبیاری و مالداری برداشت حاصل زعفران در سال قبل ۱۰ تُن بوده که امسال به ۱۳ تُن افزایش یافته است، از این جمله ۱۲ تُن آن از هرات می‌باشد که از شهرت بالایی برخوردار است.

اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می‌گوید که تولیدات تخمینی زعفران در سراسر کشور در حدود ١٣ تُن بود در حالی که این رقم از سوی حکومت در حدود ١۴تن الی سال ٢٠٢١ پیش‌بینی شده است که خود  نمایانگر افزایش آن در کشور است.

به گفته اتاق های تجارت حاصلات سال گذشته زعفران ۱۰ تُن بوده که ۸ تُن آن از طریق دهلیز هوایی به خارج از کشور صادر شده است.

یونس مهمند؛ معاون دوم اتاق های تجارت و صنایع گفت: امسال برداشت و صادرات زعفران به عالی‌ترین درجه رسیده و ما برای رشد بیشتر با دهاقین همکاری های خود را ادامه خواهیم داد.

این همه در حالیست که افغانستان سومین کشور تولید کننده زعفران بعد از ایران و هند در جهان محسوب می‌شود و تلاش ها برای افزایش کشت و صادرات این گیاه خوش بها جریان دارد.

در افغانستان که میزان کشت خشخاش بسیار بالاست تلاش ها بر این است که با افزایش کشت زعفران از میزان کشت خشخاش کاسته شود.