سیاست و امنیت

مجلس نمایندگان: اظهارات نفاق‌افکنانه پیگیری شود

اعضای مجلس نمایندگان اظهارات حلیم تنویر را به شماری از اقوام کشور «توهین و بی‌ادبی» خوانده و خواستار پیگیری این اظهارات شد.

حلیم تنویر، اخیراً در یک نشست که در آلمان از سوی اکادمی علوم برگزار شده بود گفته که «اگر من به قدرت برسم اختلاط اقوام را می‌آورم، دخترهزاره را به بچه پشتون می‌دهم ختمش می‌کنم به خدا اگر بمانم.»

در همین حال، شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به این اظهارات می‌گویند که حلیم تنویر به برخی از اوقام افغانستان توهین کرده است.

غلام حسین ناصری؛ یک عضو مجلس در این خصوص گفت: «یکی از مشاوران رییس جمهور در یک جلسه اکادمی علوم که در یکی از شهرهای آلمان برگزار شده بود؛ به اقوام ازبیک، تاجیک و هزاره توهین کرده و اظهارات او از دیدگاه عقلانی و قانونی اساسی افغانستان قابل قبول نیست.»

آقای ناصری این اظهارات را تفرقه‌افکنانه خوانده و تاکید کرده که این موضوع باید جداً از سوی مجلس بررسی گردد.

در همین حال، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز این اظهارات آقای تنویر را غیرمسئولانه خوانده و تاکید کرده که اظهارات تفرقه‌آمیز از آدرس یک مشاور حکومت نباید صورت گیرد.

اما درانی وزیر، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در این باره گفته: «حلیم تنویر، در حال حاضر، هیچ گونه موقف رسمی در حکومت افغانستان نداشته و آخرین وظیفه‌ وی در حکومت وحدت ملی؛ مشاور فرهنگی معاونیت اول ریاست اجرائیه بوده است. اظهارات اخیر وی در یک همایش افغان‌ها در بیرون از کشور، نظر شخصی وی بوده و به هیچ وجه نمایندگی از دیدگاه دولت، ملت و شهروندان آگاه افغانستان نمی‌کند.»

این اظهارات، در شبکه‌های اجتماعی نیز با موج محکومیت‌ها مواجه شده است.