دسته -اجتماع

اجتماع

چرا ناامیدی و خودکُشی؟

بررسی تازه وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهد که حدود ۹ درصد جمعیت کشور تمایل به خودکشی دارد.‌ این وزارت اعلام کرده که به منظور جلوگیری از اقدام به خودکشی استراتژی ملی...

اجتماع

خشک‌سالی؛ بحران تازه

سالم سدید در دهه‌های اخیر در بین حوادث طبیعی که جمعیت‌ انسانی را تحت تأثیر قرار داده‌، فراوانی پدیده خشک‌سالی از نظر درجه شدت، طول مدت، مجموع فضای تحت پوشش،...