دسته -پیام ها و بیانیه ها

پیام ها و بیانیه ها

قانون انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اولاحکام عمومیماده اول:این قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند (۱) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظیم امور...

پیام ها و بیانیه ها

قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحيم فصل اول دولتمادۀ اول:افغانستان،‌ دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.مادۀ دوم:دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان،...

پیام ها و بیانیه ها

پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت داکتر صادق مدبر در پیوند به درگذشت استاد یوسف واعظی شهرستانی با تأثر فراوان اطلاع یافتم که استاد یوسف واعظی شهرستانی؛ شخصیت جهادی و سیاسی کشور به...

پیام ها و بیانیه ها

ارسال مطلب

با درود! پایگاه انترنتی انسجام‏ملی پذیرای نوشته‏های سیاسی، مطالب اقتصادی و اجتماعی، مقاله‏های پژوهشی، گزارش‏ها، نوشته‏های فرهنگی – ادبی، گفت‏وگوها،...