دسته -اقتصاد

اقتصاد

برف و پیامدهای آن بالای اقتصاد کشور

هراز گاهی چنین برف‌باری موجب برف‌کوچ در مناطق مختلف آسیب‌زای کشور گردیده و در اثر آن تعداد زیاد از شهروندان خسارات مالی و جانی می‌بینند. برف‌کوچ سبب تخریب...

اقتصاد

فساد اداری؛ زخم ناسور

با این‌همه، پرسش اصلی این است که عاملین فساد و شاه‌رگ‌های اصلی فساد کی‌ها اند و در کجاست؟ پاسخ روشن است و از دید هیچ کسی هم پوشیده نیست که فساد اداری و اخذ...