دسته -فرهنگ و اندیشه

فرهنگ و اندیشه

ماه رمضان؛ فصل تعاون اجتماعی

در آیات و روایات مختلف برخوش‌‎رویی و خوش‎ خلقی فرد روزه‌‎دار تاکید شده و از کمک به مستمندان و اطعام فقیران نیز یادآوری گردیده است؛ اما متأسفانه بارها دیده شده...