دسته -هفته نامه و عکس

هفته نامه و عکس

برف‌باری آرام + عکس

پس از مدت‌ها انتظارِ شهروندان پایتخت، از دیروز به این طرف برف‌باری نسبتاً آرامی در این شهر جریان دارد. شهروندان کابل از بارش برف اظهار خوشحالی می‌کنند و آن را...