گزارشهای تصویری

گزارش تصویری از دیدار داکتر مدبر با خانواده‌های شهدا، عزاداران و بزرگان

داکتر صادق مدبر رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان در روزهای عید سعید قربان به منزل بازماندگان شهداء حادثه تروریستی مرکز آموزشی موعود، عزاداران، بزرگان و متنفذین رفته و با آنان عید مبارکی نمود.