سرمقاله

از توحید تلاش‌های صلح استقبال می‌کنیم

روز‌ یک‌شنبه، «شورای رهبری مصالحه» با حضور چهره‌های تاثیرگذار و شناخته شده کشور تأسیس شد. هدف این  شورا، توحید تلاش‌های صلح‌خواهانه، رهبری روند صلح و پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان عنوان شده است.

این تصمیم، پس از آن گرفته شد که تلاش‌های پراکنده برای مذاکره با طالبان از سوی جریان‌های سیاسی کشور بیشتر شد و ایالات متحده امریکا با طالبان پنج‌دور مذاکره را به دور از چشم رسانه‌ها در قطر برگزار کرد. این مذاکرات در سطح ملی نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

با این حال، تلاش‌های پراکنده صلح اگر از یک‌جانب، می‌توانست دیدگاه‌ها را روشن‌تر کند، از جانب دیگر، تهدیدی برای دستاوردهای ۱۸ سال به حساب می‌آمد. چنانچه این تهدیدها در آستانه نشست مسکو و حتی در نشست مسکو، به صورت آشکار از جانب طالبان احساس می‌شد. از سویی‌هم، حامیان طالبان، با استفاده از پراکندگی دیدگاه‌های صلح‌خواهانه در داخل کشور، مداخله‌های خود را عریان‌تر و آشکارتر کردند. آنان به جای ایفای نقش تسهیل‌کننده، به عنوان عقبه‌‌های طالبان، به صورت آشکار از «اداره موقت» سخن گفتند؛ کاری که قطعاً در شرایط فعلی به سود منافع ملی ما نیست. از این‌رو، گردآوری شخصیت‌ها زیر چتر مشخص برای رهبری مصالحه، امر ضروری بود.

اکنون که تلاش‌های پراکنده صلح زیر یک چتر توحید شده‌اند، هم می‌تواند به گفت‌وگوها و مذاکرات اعتبار ملی ببخشد و هم از اضافه‌خواهی‌ها و بلندپروازی‌های جانب مقابل بکاهد. در داخل کشور نیز فضای تفاهم و همسویی تقویت می‌شود. لذا، انتظار می‌رود که از این پس تلاش‌های صلح‌خواهانه از مرجع واحدی که «شورای رهبری مصالحه» نام گرفته است، ادامه یابد.