اجتماع

مظلومیت‌ همیشه جاری؛ سه میلیون کودک در معرض آسیب‌های جدی

مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی از آسیب‌پذیری جدی سه میلیون کودک در ۲۳ کتگوری خبر داده‌اند. غلام حیدر جیلانی معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی به خبرگزاری جمهور گفته که هرچند قانون حمایت از کودکان افغانستان به تازگی تصویب شده و به اساس این قانون دیگر کسی حق ندارد که کودکان را به کارهای شاقه استخدام کنند؛ اما با آنهم کودکانی زیادی در کشور آسیب‌پذیر هستند. آقای جیلانی گفته است: «براساس آمارهای وزارت کار حدود ۳ میلیون کودک در ۲۳ کتگوری در معرض آسیب‌پذیری جدی قرار دارند که ما در تلاش هستیم تا این رقم آسیب‌پذیری را کاهش دهیم.»

جنگ، فقر، مسئولیت‌ناپذیری حکومت و ترویج فرهنگ کار کودکان از عوامل اصلی مشکلات کودکان در کشور اند. البته این تهدیدها، تنها به انجام کارهای شاقه برنمی‌گردد، به بلکه انواع سوءاستفاده‌ها نیز از آنان صورت می‌گیرد. هم‌اکنون کودکان زیادی از سوی گروه‌های تروریستی استخدام شده‌اند، هزاران کودکان قربانی شبکه‌های قاچاق انسان و مواد مخدر اند، کودکان بی‌شماری دیگر، در دام افراد هوس‌باز قرار می‌گیرند و این، مصیبت همچنان ادامه دارد. این که کودکان زیادی از نعمت والدین محروم می‌شوند، از آغوش خانواده رانده می‌شوند، از آموزش باز می‌مانند، حرف جدا است.

با این حال، مسئولان وزارت کار و اجتماعی، به رسانه‌ها گفته‌اند آنان قادر به حل مشکلات کودکان در کشور نیستند و باید مردم در این راستا همکاری کنند. در این شکی نیست که همه در قبال کودکان کشور، مسئولیت دارند و باید در این زمینه، توجه جدی صورت گیرد. نهادهای مدنی می‌توانند نقش مفید و موثر داشته باشند. شنیده‌هایی وجود دارد که برخی نهادها با استفاده از مظلومیت کودکان، امتیازهای از نهادهای بین‌المللی به دست می‌آورند. در این زمینه باید نیز یک سیستم نظارتی قوی ایجاد شود تا مانع این سوءاستفاده‌گری گردد.

روی‌هم‌رفته، توجه به کودکان که قشر مستحق و مظلوم جامعه است، نیاز فوری و اساسی کشور و باید روی آنان سرمایه‌گذاری درست صورت گیرد.