گزارش و خبر

برگزاری نشست ویژه شورای ولایتی ارزگان حزب انسجام ملی و تداوم حمایت بزرگان این ولایت از برنامه‌های حزب انسجام ملی

شورای ولایتی ارزگان حزب انسجام ملی نشست ویژه‌ای را با حضور بزرگان و نمایندگان مناطق مختلف این ولایت برگزار کرد که در آن اشتراک کنندگان تاکید نمودند، از برنامه‌های حزب انسجام ملی همچنان حمایت می‌کنند. به تازگی نشست ویژه شورای ولایتی ارزگانی حزب انسجام ملی تحت ریاست الحاج محمدشاه نجفی برگزار شد که در آن عالمان دینی، بزرگان و متنفذین، شخصیت‌های جهادی، دانشجویان و اقشار مختلف ارزگان از ولسوالی‌ها و روستاهای مختلف این ولایت حضور داشتند و ضمن تاکید بر همبستگی تمام اقوام ساکن ارزگان، بر تداوم حمایت برنامه‌های حزب انسجام ملی افغانستان تاکید صورت گرفت.

شورای ولایتی ارزگان حزب انسجام ملی نشست ویژه‌ای را با حضور بزرگان و نمایندگان مناطق مختلف این ولایت برگزار کرد که در آن اشتراک کنندگان تاکید نمودند، از برنامه‌های حزب انسجام ملی همچنان حمایت می‌کنند.

به تازگی نشست ویژه شورای ولایتی ارزگانی حزب انسجام ملی تحت ریاست الحاج محمدشاه نجفی برگزار شد که در آن عالمان دینی، بزرگان و متنفذین، شخصیت‌های جهادی، دانشجویان و اقشار مختلف ارزگان از ولسوالی‌ها و روستاهای مختلف این ولایت حضور داشتند و ضمن تاکید بر همبستگی تمام اقوام ساکن ارزگان، بر تداوم حمایت برنامه‌های حزب انسجام ملی افغانستان تاکید صورت گرفت.

بزرگان و متنفذین ولایت ارزگان، تاکید نمودند که داکتر صادق مدبر چه در دوره مدیریت ریاست عمومی اداره امور و چه پس از آن، همواره فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های فراقومی و ملی داشته و حزب انسجام ملی افغانستان تحت رهبری ایشان، با خط مشی ملی و میانه‌روانه مورد حمایت همه مردم به ویژه نسل جوان است.

قابل ذکر است که بزرگان و مردم ارزگان برتداوم این نشست‌ها تاکید نمودند.