گزارش و خبر

شورای حراست و ثبات: حکومت مسیر سقوط را انتخاب کرده است

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «عملا کمپاین‌های ریاست جمهوری دور بعدی آغاز شده است. ای کاش این کمپاین‌ها در چارچوب قانون، مقررات و منافع ملی افغانستان صورت گیرد و این هیچ عیبی نیست. منطق و عقلانیت سیاسی هم حکم می‌کند که مبارزات سیاسی ما معنادار باشد. اما متأسفانه سیاستی که در پیش گرفته اند و رویه عملی حکومت وحدت ملی نشان می دهد که ما نمیخواهیم انتخابات خوب در پیش داشته باشیم. حتی قراین نشان میدهد که اراده جدی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و حتی مصادیق دیده میشود که این ها برای دوام بعد از پایان مهلت کار شان {برنامه هایی} در ذهن دارند.»

سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان اعلام کرد که این شورا طرفدار سقوط نظام نیست؛ اما حکومت، خود، مسیر سقوط را انتخاب کرده است. وی از سیاست کادری حکومت نیز به شدت انتقاد کرد.

امروز (چهارشنبه ـ ۲۳ حمل) مسعود ترشت‌وال؛ سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان در یک نشست خبری، پیرامون مسایل مختلف جاری کشور موضع این شورا را اعلام نمود.

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «طرفدار سقوط حکومت نیستیم؛ اما نگران هستیم که حکومت با رویه عملی که دارد به مسیری می‌رود که متأسفانه عواقب خوب را به دنبال نخواهد داشت. دیده می‌شود حکومت خودش مسیر سقوط را برگزیده است و دوری از ملت را اختیار کرده است.»

آقای ترشت‌وال با بیان این که مهم‌ترین عنصر گم‌شده در حکومت وحدت ملی «وحدت ملی» است، افزود که گزینش‌ها در این حکومت، برمحور تفکر خاصی که «سال‌ها به موزیم تاریخ پناه برده» صورت می‌گیرد و این امر، مردم افغانستان برای رسیدن به امنیت پایدار کمک نمی‌کند.

وی بیان داشت که گذشته افغانستان نشان داد که انحصارگری، تفوق‌طلبی و سیاست حذف محکوم به شکست بوده است.

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «حکومت به شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه پایان دهد. ملت افغانستان گرسنه است، مهاجرت بیش از گذشته صورت می‌گیرد، دیدگاه رفتن به بیرون و فرار از کشور متأُسفانه به یک امر بدیهی و طبیعی برای جوانان تبدیل شده است.»

آقای ترشتوال گفت: «تمرکز صلاحیت‌ها در استخدام‌های ملکی و امنیتی ـ دفاعی در امر تدارکات و اقتصاد، در امر مدیریت پروژه‌های تامیناتی، تعمیراتی و ساختمانی کشور و اختیار مطلق گرفتن صلاحیت‌ دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی به دست یک مجموعه و حلقه خاص نمی‌تواند که افغانستان  را در راه رسیدن به ملت‌سازی کمک کند.»

وی گفت که اختلاف‌های درون‌حکومتی برسر جابجایی‌ تیم‌های است نه منافع ملی افغانستان و این امر از «یک تفکر بیمار» نشأت می‌گیرد.

سخنگوی شورای حراست و ثبات در باب سیاست خارجی افغانستان گفت: «هم از متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان می‌خواهیم که تکلیف شان را در برابر ناامنی افغانستان روشن کنند. ما امروز می‌دانیم که افغانستان امروز افغانستان سال گذشته نیست. متحدان سال گذشته ما امسال متحدان مخالفان مسلح افغانستان و دشمنان بالفعل افغانستان هستند.»

ترشتوال تصریح کرد که تحت عنوان شعارهای مفشن شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی و تحصیل کردگان به استخدام‌های شبکه‌ای مهندسی شده و وارداتی و از یک تفکر خاص پایان داده شود و گذشته افغانستان نشان داده هرفرد و حکومتی که روحیه وحدت ملی در این ملک نداشته است، متأسفانه به تاریخ سپرده شده است.

وی در ادامه خطاب به حکومت گفت: «به جای این که به چهار سفارتخانه متکی باشیم، بیش‌تر اعتماد مان و تکیه مان را به ملت افغانستان داشته باشیم.»

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «عملا کمپاین‌های ریاست جمهوری دور بعدی آغاز شده است. ای کاش این کمپاین‌ها در چارچوب قانون، مقررات و منافع ملی افغانستان صورت گیرد و این هیچ عیبی نیست. منطق و عقلانیت سیاسی هم حکم می‌کند که مبارزات سیاسی ما معنادار باشد. اما متأسفانه سیاستی که در پیش گرفته اند و رویه عملی حکومت وحدت ملی نشان می دهد که ما نمیخواهیم انتخابات خوب در پیش داشته باشیم. حتی قراین نشان میدهد که اراده جدی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و حتی مصادیق دیده میشود که این ها برای دوام بعد از پایان مهلت کار شان {برنامه هایی} در ذهن دارند.»

وی با بیان این که متأسفانه این یک حکومت فروپاشیده است، گفت که وقتی شورای حراست به دلیل حساس بودن وضعیت افغانستان دوسالگی حکومت را با خاموشی سپری کرد، به معنای این نیست که حکومت انتخابات را برگزار نکند و دوام کار خود را تمدید کنند. این خواب تعبیر نخواهد شد.