گزارش و خبر

گروه بین‌المللی بحران: اختلاف‌ها حکومت را متزلزل کرده است

در این گزارش آمده که حکومت وحدت ملی بعد از گذشت دو و نیم سال هم همچنان متزلزل است و اختلاف ها میان رهبران این حکومت به قوت خود باقی است. با استناد به این گزارش حکومت هنوز هم هماهنگی لازم برای مبارزه با تهدیدات را ندارد و باعث افزایش ناامنی های اخیر و تضعیف روحیه سربازان افغان شده است. به گفته این نهاد منشأ این اختلاف ها ابهام در توافق نامه سیاسی بوده است. بر این اساس طرفین هر یک برداشت های خود را از این توافق نامه دارد.

محمد کریم

گروه بین المللی بحران با انتشار گزارشی اعلام کرده که اختلاف‌های درون‌حکومتی سبب متزلزل شدن حکومت شده است.

در این گزارش آمده که حکومت وحدت ملی بعد از گذشت دو و نیم سال هم همچنان متزلزل است و اختلاف ها میان رهبران این حکومت به قوت خود باقی است. با استناد به این گزارش حکومت هنوز هم هماهنگی لازم برای مبارزه با تهدیدات را ندارد و باعث افزایش ناامنی های اخیر و تضعیف روحیه سربازان افغان شده است.

به گفته این نهاد منشأ این اختلاف ها ابهام در توافق نامه سیاسی بوده است. بر این اساس طرفین هر یک برداشت های خود را از این توافق نامه دارد.

ریاست اجرایی اسرار بر این دارد که صلاحیت ها و اختیارات در این حکومت بصورت مساوی (۵۰-۵۰) در اختیار ارگ و سپیدار باشد اما اشخاص نزدیک به رییس جمهور با استناد به قانون اساسی، اختیارات حکومت را از صلاحیت های رییس جمهور میداند.

در  قسمتی نیز آمده که پُست های بلند حکومتی بر مبنای توافق نامه سیاسی میان متحدان سیاسی این دو جناح تقسیم گردیده که این تقسیم‌بندی ها عموماً بصورت قومی انجام شده است.

در این گزارش خبر نفود این تقسیم بندی حتی در دستگاه های امنیتی نیز آمده که سبب تضعیف این نهاد ها شده و از مقابله با تروریستان حکومت را با باز میدارد که هر روز شورشیان قویتر و حکومت ضعیف‌تر می‌‍گردد.

گزارش این نهاد در بخش اقتصادی وضعیت بهتر حکومت را نشان میدهد، در این بخش حکومت با اصلاحات مالی ، ایجاد سیستم منظم مالیه دهی و کنترول برآنها موفق شده تا درآمد داخلی را افزایش دهد.

اما در این میان نباید نبود سرمایه گزاری های لازم در بخش ایجاد شغل و کمبود شغل را از یاد برد.

این گروه با اشاره به مبارزه حکومت با فساد افزود که در این بخش حکومت با موانع داخلی و خارجی روبروست.

دربخشی از این گزارش آمده است که برای مبارزه با ترورزیم کمک های بین المللی لازم و ضروری شمرده می‌شود اما برای ثبات حکومت رهبران آن باید اختلاف های شانرا کنار گذاشته و با چالش ها مبارزه کنند.

اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی، پایان دادن به تقرری های غیر مسلکی، گماشتن بر اساس مصلحت ها و براساس قومیت و… از توصیه های این نهاد به حکومت افغانستان است.

این نهاد از حکومت خواهان گماشتن افسران حرفه‌ای و شایسته و مجازات آنانی که در وظیفه شان غفلت کرده اند و همچنان تقویت نیرو های امنیتی و دفاعی افغان را ضروری می‌پندارد.

گروه بین‌المللی بحران یک سازمان غیردولتی ناسودبر فراملی است که در سال  ۱۹۹۵ بنیانگذاری شده است این سازمان  در زمینه مناقشات خشونت بار تحقیق می‌کند.