گزارش و خبر

شورای حراست و ثبات:‌ انتخابات شفاف و به موقع ضرورت اساسی کشور است

سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان ضمن تأکید روی برگزاری به موقع و شفاف انتخابات پارلمانی، اظهار داشت که این شورا هم برای انتخابات ریاست‌ جمهوری و هم برای انتخابات پارلمانی با یک برنامه قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. مسعود تر‌شت‌وال امروز (چهارشنبه ـ ۲۹ جدی) در یک نشست خبری در کابل حملات تروریستی اخیر در سراسر کشور به ویژه حملات تروریستی کابل، قندهار و هلمند را محکوم کرد.

سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان ضمن تأکید روی برگزاری به موقع و شفاف انتخابات پارلمانی، اظهار داشت که این شورا هم برای انتخابات ریاست‌ جمهوری و هم برای انتخابات پارلمانی با یک برنامه قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد.

مسعود تر‌شت‌وال امروز (چهارشنبه ـ ۲۹ جدی) در یک نشست خبری در کابل حملات تروریستی اخیر در سراسر کشور به ویژه حملات تروریستی کابل، قندهار و هلمند را محکوم کرد.

سخنگوی شورای حراست و ثبات بیان داشت که هر روز دامنه ناامنی گسترده تر می شود و یکی از مهم ترین عوامل آن تقلیل سطح جنگ از یک جنگ استخباراتی و بیرونی به یک جنگ قومی و داخلی است.

«افغانستان میدان جنگ نیابتی سه محور قرار گرفته است»

ترشتوال با بیان این که افغانستان عملا میدان جنگ نیابتی در سه محور قرار گرفته، افزود: «مشکل در روابط اسلام آباد و دهلی وجود دارد اما آسیب پذیر آن ملت افغانستان است. تنش در تعاملات واشنگتن و مسکو است، تاوان آن را ملت افغانستان می پردازد، جنگ ایدیولوژیک که در منطقه جریان دارد، هزینه آن را ملت بزرگ افغانستان می پردازد. این امر، به نبود یک راهبرد مشخص امنیت ملی که معطوف به بقا و مصالح افغانستان باشد، برمی‌گردد.»

وی گفت که متولیان امور حکومت، برسر تعریف واحد از دشمن افغانستان اجماع ندارند؛ اما دیدگاه شورای حراست این است که هرکسی پولیس، اردو و امنیت ملی و افراد بیگناه را به خاک و خون می کشاند،‌ بدون هیچ نوع پیش فرض، تروریست و دشمنان ثبات و بقای کشور است.

سخنگوی شورای حراست و ثبات از متولایان حکومت خواست تا هیچ لقب دیگری جز این القاب را شایسته تروریستان نپندارند.

ترشتوال گفت: «متأسفانه سیاست امنیتی ما با بحران معنی مواجه است. باید سیاست امنیت افغانستان معنی‌دهی شود و فرصت فراهم گردد که ما در ارایه بیان و دیدگاه نسبت به دشمن افغانستان بازتعریف داشته باشیم.»

وی افزود که دشمن از بیرون تغذیه می شود اما اختلاف های درون نهادی حکومت وحدت ملی‌ فرصت انجام برنامه های جنایت‌کارانه این ها را فراهم می کند.

«حکومت برای خود اپوزسیون است»

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت که این شورا در برابر موضوعات مربوط به منافع ملی بی تفاوت نیست.

ترشتوال در ادامه افزد: «متأُسفانه حکومت برای خود یک اپوزسیون است و نیاز به یک اپوزسیون بیرونی دیده نمی شود. ما نه در جریان یک مخالف، بلکه در نقش یک جریان خیرخواه، مسئول و اصلاح طلب وارد میدان سیاست افغانستان شده‌ایم.»

«هیچ‌ راهی جز انتخابات نیست»

سخنگوی شورای حراست و ثبات با بیان این که هیچ مسیری جز انتخابات، برای دوام حکومت وجود ندارد، گفت «هرنوع خوابی که دوستان به غیر از انتخابات برای دوام خود می بینند،‌ خوابی است که تعبیر نخواهد شد. خوابی هم که با ساز و کارهای گذشته دوباره به انتخابات برویم، چیزی است که از ذهن خود دور کنند. باید مکانیزم های معقول و جدی برای تدویر انتخابات شفاف و عادلانه را اتخاذ کنند.»

آقای ترشتوال توزیع تذکره های برقی را ضرورت اساسی و بنیادین کشور دانست و گفت که نباید ملت بیشتر از این در سردرگمی نگهداشته شود.

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت که تأکید روی توزیع تذکره های برقی نباید، بهانه ای برای تأخیر انتخابات شود.

وی افزود: «روزی را شاهد نشویم که این ها (حکومت) بگویند که ما برای انتخابات ریاست جمهوری هم امکانات نداریم، اقلیم مساعد نیست، امکانات مالی نداریم و اصلاحات انتخاباتی به وجود نیامده و اجازه دهید که حکومت دوام یابد.»

ترشتوال خطاب به حکومت گفت: «همین که از ایستگاه دوسالگی به راحتی فرصت را مساعد کردیم که گذشتید، دلیل آن این بوده که ما برای بقا و ثبات افغانستان فکر کردیم.»

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت که به جلسات شکلی کمیسیون های انتخاباتی اکتفا نشود و مسئولان به صورت جدی روی اعلام تقویم انتخاباتی فکر کنند و مشورت در برابر این که کارت های قبلی بتواند مشکل را حل کند، می تواند وقت گذرانی باشد.

«شورای حراست برای انتخابات برنامه دارد»

وی افزود که شورای حراست و ثبات به عنوان یک جریان بزرگ سیاسی هم در انتخابات ریاست جمهوری با یک برنامه روشن و بسته معین وارد کارزار انتخاباتی خواهد شد و هم در انتخابات پارلمانی وارد میدان رقابت های انتخاباتی خواهد گردید.

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت که هرنوع تأخیر و تعلل در امر برگزاری انتخابات مشکلی است که برمشکلات قبلی و موجود افغانستان خواهد افزود.

«نقایص دستگاه دیپلماسی حل شود»

سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «در بحث سیاست خارجی ما نباید به دنبال سفیرانی برویم که اظهارات آن را دستگاه دیپلماسی افغانستان نظر شخص اعلام کند. خلق تنش و ایجاد تیرگی در روابط دیپلماتیک از شناس های و شاخص های دیپلماسی فعال نیست. بهتر است از چهره های متخصص استفاده کنیم تا برحفظ و گسترش روابط با طرف های دیگر بیرونی موثر واقع شود.»

وی افزود که در حکومت چنان ضعف وجود دارد که دستگاه دیپلماسی که خود مجری سیاست خارجی است و در انتخاب سفیر نقش اساسی دارد،‌ موضع گیری سفیر خود را نظر شخصی اش اعلام می دارد.

ترشتوال افزود: انتظار داریم که این نقایص حل شود.