گزارش و خبر

گفتمان «بررسی نقش جوانان در ترویج فرهنگ حاکمیت قانون» برگزار شد + عکس

به مناسبت هفته گرامی‌داشت از قانون اساسی، کمیته امور جوانان میدان وردک حزب انسجام ملی، گفتمان «بررسی نقش جوانان در ترویج فرهنگ حاکمیت قانون» را برگزار کرد. کمیته جوانان میدان وردک حزب انسجام ملی، گفتمانی را تحت عنوان «بررسی نقش جوانان در ترویج فرهنگ حاکمیت قانون» روز جمعه (۱۰ جدی) در سالن کنفرانس‌های حزب با حضور جمع کثیری از جوانان و دانشجویان برگزار کرد.

به مناسبت هفته گرامی‌داشت از قانون اساسی، کمیته امور جوانان میدان وردک حزب انسجام ملی، گفتمان «بررسی نقش جوانان در ترویج فرهنگ حاکمیت قانون» را برگزار کرد.

کمیته جوانان میدان وردک حزب انسجام ملی، گفتمانی را تحت عنوان «بررسی نقش جوانان در ترویج فرهنگ حاکمیت قانون» روز جمعه (۱۰ جدی) در سالن کنفرانس‌های حزب با حضور جمع کثیری از جوانان و دانشجویان برگزار کرد.

حمایت الله حمایتی؛ رییس کمیته جوانان میدان وردک حزب انسجام ملی، هدف از برگزاری این گفتمان را آشنایی بیشتر جوانان با قانون و قانون‌گرایی در جامعه عنوان کرد.

آقای حمایتی گفت: «در حال حاضر جامعه ما ضرورتی به چنین نشست‌ها و گفتمان‌های سازنده و آگاهی‌بخش دارد.»

در ادامه این گفتمان، شمار زیادی از جوانان دیدگاه‌های خود را در خصوص چگونگی اجرایی کردن قانون و حمایت از قانون‌مداری در جامعه بیان نمودند.

اشتراک کنندگان این گفتمان، ضمن استقبال از برگزاری چنین گفتمان‌ها به بررسی حاکمیت قانون و چرایی نقض حاکمیت قانون در کشور پرداخته و سپس به موانع تطبیق قانون و موثریت جوانان در راستای نهادینه‌شدن فرهنگ حاکمیت قانون در جامعه پرداخته و در اخیر پیشنهادها و راه‌حل‌هایی را نیز ارائه کردند.