گزارش و خبر

دیدار داکتر صادق مدبر با بزرگان و متنفذین بامیان، غزنی و بهسود

بزرگان و متنفذین ولایت بامیان، غزنی و بهسود با رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان دیدار کردند و پیرامون همگرایی در بین جامعه و هماهنگی بین قشر سیاسی تأکید نمودند. روز سه‌شنبه (۲۵ عقرب) بزرگان و متنفذین مناطق مختلف ولایت بامیان، غزنی و بهسود مقیم کابل با حضور در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان، از کارنامه نیک داکتر مدبر ستایش کردند و خواستار هماهنگی بیش‌تر بین قشر سیاسی جامعه شدند.

بزرگان و متنفذین ولایت بامیان، غزنی و بهسود با رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان دیدار کردند و پیرامون همگرایی در بین جامعه و هماهنگی بین قشر سیاسی تأکید نمودند.

روز سه‌شنبه (۲۵ عقرب) بزرگان و متنفذین مناطق مختلف ولایت بامیان، غزنی و بهسود مقیم کابل با حضور در دفتر مرکزی حزب انسجام ملی افغانستان، از کارنامه نیک داکتر مدبر ستایش کردند و خواستار هماهنگی بیش‌تر بین قشر سیاسی جامعه شدند.

حاجی محمد نعیم پرورش یکی از متنفذین تصریح کرده که آنان به هیچ‌ گروه و جریان سیاسی وابستگی ندارند و همه تلاش آنان در راستای احیای یک‌پارچگی مردم و دوری از پراکندگی است.

وی افزود که وضعیت شکننده سیاسی و اجتماعی کشور هشداردهنده است و برای جلوگیری از تکرار رویدادهای ناگوار باید هماهنگی بیش‌تر بین مردم و جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایجاد شود.

در همین حال، داکتر مدبر از این اقدام بزرگان و متنفذین مردمی قدردانی نموده و اظهار داشت که همیشه براساس مصلحت مردم و کشور عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد که وجاهت مردم باید احیا شود و هرکسی که در این راستا پیش‌قدم شود با او همکار خواهد بود.

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان از وضعیت اجتماعی و امنیتی کشور اظهار نگرانی کرد و خواستار بهبود این وضعیت شد.