گزارش و خبر

پناهجویان: اول مشکل بی‌جاشدگان داخلی را حل کنید؛ بعد روی ما تصمیم گرفته شود

پس از توافق حکومت وحدت ملی مبنی بر اخراج ده‌ها هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی، این پناهجویان می‌گویند که حکومت نخست مشکل بی‌جاشدگان داخلی را حل کند؛ سپس در مورد آنان تصمیم گرفته شود.  به تاز‌گی حکومت وحدت ‌ملی توافق‌نامه‌ای را با اتحادیۀ اروپا به امضا رسانده که براساس آن، پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان برگشت داده خواهند شد. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حکایت دارند که حکومت وحدت‌ ملی بخاطر جلب کمک‌های بیش‌تر اتحادیۀ اروپا به افغانستان حاضر به امضای این توافق‌نامه شده است.

عصمت الله بیانی

پس از توافق حکومت وحدت ملی مبنی بر اخراج ده‌ها هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی، این پناهجویان می‌گویند که حکومت نخست مشکل بی‌جاشدگان داخلی را حل کند؛ سپس در مورد آنان تصمیم گرفته شود.

به تاز‌گی حکومت وحدت ‌ملی توافق‌نامه‌ای را با اتحادیۀ اروپا به امضا رسانده که براساس آن، پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان برگشت داده خواهند شد.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حکایت دارند که حکومت وحدت‌ ملی بخاطر جلب کمک‌های بیش‌تر اتحادیۀ اروپا به افغانستان حاضر به امضای این توافق‌نامه شده است.

پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل یکی از پیش‌شرط‌‌های اتحادیه اروپا برای افزایش کمک‌های این اتحادیه به افغانستان عودت دوباره اکثر پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی عنوان می‌شد.

این اتحادیه گفته بود در صورتی که حکومت افغانستان پناهجویان اخراج شده را نپذیرد، این نهاد کمک‌های خود در کمپ‌هایی که پناهجویان افغان در آن جای داده شده اند، به مصرف می‌رساند.

در واکنش به این گفته‌ها شماری از مقام‌های دولتی گفته‌اند که حکومت وحدت ملی تنها روی پناهجویانی به توافق رسیده که درخواست پناهندگی شان از سویی کشورهای اروپایی رد شده است؛ اما کارشناسان می‌گویند که این توافق، «خلاف قوانین بشردوستانه بین المللی» است.

واکنش پناهجویان

با این حال، پناهجویان افغان در اتحادیه اروپا تاکید می‌کنند که حکومت وحدت ملی روی آنان «معامله» کرده و در برابر جلب کمک‌ها مالی جهان، واقعیت‌های داخل کشور را «برعکس» جلوه داده است.

محمد ابراهیم، یکی از پناهجویان می‌گوید که وقتی حکومت وحدت ملی توانایی حل مشکل بی‌جاشدگان داخلی و مهاجرانی که از پاکستان برگشت کرده‌اند را ندارد، چطور می‌تواند پذیرای سیل دیگر از پناهجویان اروپایی باشد؟

اخیراً، حکومت پاکستان با اجبار هزاران خانواده افغان را از این کشور اخراج کرده و شمار زیادی از آنان در کمپی در پل‌چرخی واقع در شرق کابل پناه‌گزین شده‌اند.

بسیاری از این مهاجرین، به کم‌ترین امکانات و حتی آب و غذا و سرپناه، دسترسی درست ندارند.

وزارت امور مهاجرین، تلاش‌هایی را راه‌انداخته تا در داخل کشور، توجه موسسات بین‌المللی از جمله، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را جلب کند؛ اما در امر همکاری سایر نهادهای حکومتی موفقیت چندانی نداشته است.

امین حبیبی؛ یکی دیگر از پناهجویان افغان در یکی از کشورها اروپایی می‌گوید؛ در گام نخست حکومت وحدت ملی باید امنیت ولایت‌ها و شاهراه‌ها را تأمین و زمینه اشتغال و سرپناه را برای آنان فراهم سازد و بعد از آن، در مورد آنان تصمیم گرفته شود.

حبیبی گفت که حکومت حتی توانایی حمایت از بی‌جاشدگان جنگ‌های قندوز و هلمند را ندارند و آنان به حال خود واگذار شده‌اند.