گزارش و خبر

به ابتکار دفتر حزب انسجام ملی در هرات؛ چهل تَن برنامه «روش‌های سخنوری» را فراگرفتند

شورای ولایتی هرات حزب انسجام ملی افغانستان، جشن فراغت چهل تن از دانش‌آموختگان برنامه «روش‌های سخنوری» را برگزار کرد.

بخش فرهنگی شورای ولایتی حزب انسجام ملی برنامه چهارماهه‌ای را که تحت عنوان «روش‌های سخنوری» برای حدود چهل تن از دانش‌جویان برگزار کرده بود، موفقانه به پایان رسانده و محفل جشن فراغت آنان را دیروز (جمعه ـ ۱۶ حمل) برگزار کرد.

در آغاز این محفل، بانو مبلغ‌زاده یکی از تسهیل‌کنندگان برنامه، پیام خوش‌آمدگویی را به قرائت گرفت و سپس، آقای کاظمی یکی از فارغان، پیرامون خودشناسی و نقش هنر گویندگی در زندگی افراد سخنانی را بیان داشت.

در ادامه برنامه، آقای پیمان استاد دانشگاه در رابطه با اهمیت فراگیری مهارت‌های سخنرانی، اصول کلیدی در سخنرانی و مسئولیت‌های یک سخنران در قبال جامعه و مردم‌اش صحبت کرد.

همچنین آقای اکبری صدر رییس بانک مرکزی دفتر فنیکا در هرات پیرامون نقش مهارت‌های گویندگی در تقویت شغل‌یابی و در تعریف جایگاه و معرفی شخصیت افراد نکات را ابراز داشت.

سید یونس هاشمی مسئول کمیته سیاسی دفتر ولایتی حزب انسجام ملی در هرات،‌ در رابطه با سه نکته کلیدی تحت عنوان «داشتن برنامه در زندگی، خودباوری و حرکت هدفمندانه» مطالبی را تقدیم حضار نمود.

در پایان این محفل برای استادان برنامه لوح تقدیر و برای دانش‌آموختگان سند فراغت اهدا شد.

محفل با دعائیه آقای مصلح به پایان رسید.