خبرها

اعلامیه شورای حراست و ثبات افغانستان در پیوند به انکشافات اخیر روند صلح در کشور

جلسه شورای رهبری شورای حراست و ثبات افغانستان تحت ریاست فضیلت‌مآب استاد عبدرب الرسول سیاف امروز مورخ ٢٠ دلو ١٣٩٧ هجری شمسی تدویر گردید. در این جلسه، تحولات اخیر در کشور و روند صلح افغانستان مورد بحث قرار گرفت.

شورای رهبری حراست و ثبات افغانستان در جلسه خویش برهمکاری و حمایت همه ‌جانبه مردم افغانستان و جامعه جهانی از پروسه صلح به مالکیت و رهبری افغان‌ها تأکید نمود. این شورا بعد از تحلیل و ارزیابی پروسه صلح و برنامه‌های مرتبط آن، با حساس دانستن اوضاع کنونی کشور، موقف خویش را ذیلاً بیان می‌دارد:

– شورای حراست و ثبات افغانستان، براساس هدایات صریح دین مقدس اسلام، صلح را به خیر ملت مسلمان افغانستان دانسته، ضمن این‌که جنگ را راه حل نمی‌داند، مشورت و همکاری در این پروسه را اولویت خویش می‌پندارد.

– به منظور جلوگیری از ضیاع وقت و به خاطر تنظیم بهتر امور مربوط به پروسه صلح، کوشش‌ها و تلاش‌های که در این جهت به راه افتاده باید همه توحید و همسو و هم‌‌جهت گردد؛ زیرا تلاش‌های متعدد و ناهمگون نه به نفع پروسه صلح و نه به نفع کشور خواهد بود؛ بلکه ضعف و ناتوانی و پراکندگی ما را به نمایش خواهد گذاشت.

– نفی و یا غیاب دولت در مذاکرات به هیچ صورت ما را به صلح واقعی و آبرومند نمی‌رساند بلکه مشکلات و موانع موجود را بیشتر خواهد ساخت.

– رول پُررنگ شورای عالی صلح در زمینه‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای مذاکرات (که بخشی از وظایف اساسی آن پنداشته می‌شود) به هیچ صورت از نظر انداخته نشود.

– مردم افغانستان منتظر برقراری صلح با عزت در کشوراند. شورای حراست و ثبات افغانستان صدای واحد مردم افغانستان را نمایش قدرت و شهامت این ملت مسلمان دانسته از تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های کشور صمیمانه می‌طلبد تا این صدای واحد را حمایت نموده و از هر نوع پراكندگی در پروسه صلح که منجر به تضعیف آن می‌گردد، خودداری نمایند.