خبرها

موازی ۳۰۰۰ جریب زمین دولتی در پایتخت استرداد گردید

وزارت شهرسازی و اراضی امروز شنبه ۱۳ دلو اعلام نمود که موازی ۳۰۰۰ جریب زمین دولتی در قریه دانشمند ولسوالی شکردره ولایت کابل را استرداد کرد.

این مساحت زمین دولتی از چند سال به این سو تحت غصب زورمندان محلی قرار داشت، اما با استرداد، زمینه استفاده مطلوب از آن فراهم گردیده است.

با استرداد موازی ۳۰۰۰ جریب زمین در ولسوالی شکردره، رقم زمین‌های تحت غصب در این ولسوالی به ۹۰۰ جریب زمین کاهش یافت.