خبرها

برقی شدن سیستم ترافیک نصب و کمره های امنیتی

محمد کریم

وزارت های امور داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با امضای تفاهمنامه‌ای از الکترنیک شدن سیستم ترافیک کشور خبر دادند.

این تفاهم نامه روز یکشنبه (۲۵-قوس)  طی نشستی که در کابل برگزار شده بود میان ویس احمد برمک وزیر امور داخله و شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهمنامه سیستم ترافیک در سراسر کشور برقی شده و در زمینه کاهش جرایم نیز مؤثر است و از تخطی های ترافیکی به میزان وسیع آن کاسته می‌شود. از سوی دیگر گشت‌وگزار وسایط بدون جواز را نیز محدود می‌کند.

این سیستم بروی اینترنت کار کرده و آنلاین است، معلومات را میان گمرکات و ترافیک به اشتراک می‌گذارد و در صورت تخطی وسایط آنها را ردگیری می‌کند.

آقای برمک این برنامه را گامی بسوی پیشرفت و اقدام موثر برای اصلاح و تغییر خواند که به هدف افزایش عواید و کاهش میزان جرایم در کشور انجام می‌شود. همچنان او نصب کمره‌های امنیتی در سطح شهرها را از برنامه‌های دیگر این وزارت خوانده که در جریان ماه‌های پیش رو روی دست گرفته خواهد شد.

او افزود در حال حاضر تنها ۳۵ درصد نواحی شهر کابل تحت کنترل کمره های امنیتی قرار دارد و با تکمیل این برنامه در کابل و شهر های دیگر نقاط بیشتری در دید کمره ها افزوده خواهد شد.

برای نصب و آغاز به کار این سیستم ۴ ماه زمان نیاز است و تمام وسایل تخنیکی از سوی وزارت مخابرات تهیه خواهد شد.

آقای آریوبی انکشاف ساحه زیر پوشش فایبر نوری را از برنامه‌های مهم این وزارت در سطح کشور خواند که به منظور الکترونیک شدن سیستم‌های اداری و خدمات عامه روی دست گرفته شده است.

وی با شاره به نصب کمره های امنیتی و افزایش پوشش آن افزود که این کمره ها در چارچوب انکشاف فایبر نوری است و نیاز به زیر ساخت انترنتی دارد و به تدریج عملی خواهد شد.

وی انکشاف انترنت و فایبر نوری را زیر ساخت و اساس دولت الکترنیک خواند و این سیستم نقش ارزنده ای در انکشاف سکتور های خدماتی دارد و تغیرات مثبت را رونما می‌کند.

در سال های گذشته سیستم های اداری در بسیاری از ارگان های دولتی الکترونیک شده است. تغیر در سیستم های اداری به نحوه زمکیته ساز کاهش فساد است.

قابل ذکر است که کارشناسان امنیت سایبری در نصب این سیستم ها خوشبین اند اما از تامین امنیت آن ابراز نگرانی کرده اند و از دولت خواستار حفظ اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان شده اند.