خبرها

سفر های پیاپی مقامات ازبکستان به کابل؛ کاملوف با غنی دیدار کرد

محمد کریم

امروز دوشنبه ( ۵-سنبله) عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان همراه با هیات عالی رتبه آن کشور وارد کابل شد.

ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه ای گفته که رییس جمهور غنی با این هیات دیدار کرده است.

در این دیدار روی پروژه های بزرگ اقتصادی، منطقوی و ترانزیتی، مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها و مبارزه با تروریزم بحث و تبادل نظر صورت گرفته و همچنان پیشرفت کار پروژه‌های اقتصادی به خصوص انتقال لین برق مثبت ارزیابی گردید.

از دیگر مسایل مورد بحث در این دیدار می‌توان به تکمیل مطالعات خط آهن، خریداری وسایل برقی و هماهنگی های لازم در قسمت رشد اقتصادی دو کشور اشاره کرد.

کاملوف افزود که کنفرانس تاشکند در سایه پروسه کابل و هماهنگی کامل افغانها انجام شده و آماده هر گونه همکاری لازم در قسمت تامین صلح در افغانستان است.

رییس جمهور غنی نیز از کارکرد های ازبکستان در تمام عرصه و به خصوص در پروسه صلح قدر دانی کرده و از نقش پررنگ ازبکستان در افغانستان اعلام حمایت کرد و هدایت داد که هیات مشترک از دو کشور روی سند همکاری های مشترک دراز مدت کار کنند.

آقای کاملوف از نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی به اشتراک هند در شهر سمرقند خبر داد و از افغانستان خواست در این نشست اشتراک نماید.

این در حالیست که کاملوف در سفری حدود یک ماه قبل با مقامات افغان روی پروژه های اقتصادی، همکاری های منطقه ای و تامین امنیت و ثبات در کشور نیز دیداری های داشته است.

به گفته کارشناسان این دیدار ها بیشتر روی پروژه صلح در افغانستان بوده و هدف آن گشایش دفتر طالبان در تاشکند عنوان شده است.