پیام ها و بیانیه ها

پیام داکتر صادق مدبر در پیوند به حملات تروریستی کابل، قندهار و هلمند

با تأسف اطلاع یافتم که دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان امروز با انجام یک رشته حملات تروریستی در نزدیکی الحاقیه شورای ملی ۳۶ تن را شهید و حدود ۸۰ تن دیگر را زخمی کرده اند. همچنین، حمله تروریستی دیگری بر مهمانخانه والی قندهار که بر اثر آن ۹ تن شهید و به شمول والی آن ولایت و سفیر امارات متحده عربی چندین تن دیگر زخم برداشته اند و حمله تروریستی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند که در نتیجه آن تلفات زیاد انسانی به بارآمده، بار دیگر مردم افغانستان را در سوگ و ماتم فروبرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف اطلاع یافتم که دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان امروز با انجام یک رشته حملات تروریستی در نزدیکی الحاقیه شورای ملی ۳۶ تن را شهید و حدود ۸۰ تن دیگر را زخمی کرده اند. همچنین، حمله تروریستی دیگری بر مهمانخانه والی قندهار که بر اثر آن ۹ تن شهید و به شمول والی آن ولایت و سفیر امارات متحده عربی چندین تن دیگر زخم برداشته اند و حمله تروریستی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند که در نتیجه آن تلفات زیاد انسانی به بارآمده، بار دیگر مردم افغانستان را در سوگ و ماتم فروبرد.

بدون شک، این حملات مخالف تمام ارزش های اسلامی و انسانی است و عاملان آن جز خشونت و خونریزی هیچ هدف دیگری ندارند؛ اما این مسئولیت حکومت است که سیاست های ناکام امنیتی خود را مورد بازنگری قرار دهد و با گماشتن مدیران متعهد، متخصص و توانمند در ادارات امنیتی و کشفی، حملات تروریستی را مهار کند و امنیت مردم و کشور را درست تأمین نماید.

اینجانب حملات تروریستی در کابل، قندهار و هلمند را محکوم می نمایم، برای شهداء این رویدادها، فردوس برین و به جناب داکتر همایون عزیزی والی قندهار و سایر زخمی ها صحتمندیِ دوباره از خداوند بزرگ استدعا دارم.

صادق مدبر

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان

کابل ـ ۲۱ جدی ۱۳۹۵