پیام ها و بیانیه ها

پیام “انسجام ملی” در پیوند به فرارسیدن نوروز و سال ۱۳۹۰ خورشیدی

نوروز؛ پیمان‏گاه همدلی و همگرایی از راه رسید و برای دیگر بار، ناقوس همسویی و دوستی در بیکران طبیعت به صدا درآمد. “نوروز” پیام آور نغمه‏های دلنشین بهاری است و زنگ کدورت و رنج‏ها را از ژرفای افکار رنگ باخته از جور فصل سرد، می‏زداید. در ایام خوش آهنگ نوروز، زمین و زمان دو باره جان می‏گیرند و سخن از زندگی و شادی و سبزینگی است و بدین ترتیب، بهار فرا می‏رسد.
بهار، تجلی اندیشه‏های بالنده و زنده است که غبار افسردگی زمستان را می‏روبد و نوید حیات می‏دهد. فصل سبز، نماد مشخص “بودن” است و این‏که چگونه “هستی” رنگ می‏گیرد و آسمانش، باران رحمت می‏ریزد و برگهایش، پس از فروریختن دو باره “هست” می‏شوند.
بهار، زیبا است و رفتارهای سنگین فصل سرد را، گرما می‏بخشد و حرارت تنیده با نشاط و شور “روزگار گل و باران”، مژده‏ی برکت و نعمت به همراه دارد. بهار، برایند سختی‏های گزنده‏ی زمستان است و درخشش آفتاب اعتدال طبیعت، زیباترین لمحه‏ی سال را هدیه می‏دهد؛
و نوروز و بهار و “روزگار گل و باران” برای همگان، به ویژه ملت بزرگ افغانستان مبارک باد.
انتظار می‏رود سال ۱۳۹۰ خورشیدی، سال امن، بهروزی و سرشار از برکت و سعادت برای مردم سرفراز افغانستان باشد و پایه‏های نظام نوین کشور، به ویژه با پذیرش مسوولیت تامین امنیت، بیشتر از پیش قوام یابد.
دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی افغانستان، آرزو دارد که در سال ۱۳۹۰ خورشیدی وزیران پیشنهادی حکومت از خانه‏ی ملت افغانستان سوای برخوردهای قومی، زبانی و موضع‏گیری‏های حزبی و بر اساس شایستگی و رعایت اصل وحدت ملی، رای اعتماد بگیرند و نیز، هیاهوی فاجعه آفرین کوچی‏گری، تکرار نگردد.
ما وظیفه داریم در پیوند به آینده خوشبین باشیم و بدین ترتیب، امیدواریم سال ۱۳۹۰ خورشیدی، سال صفا و پالودگی محیط زیست و مبارزه‏ی بی‏امان با فساد، فقر، بیکاری و بی‏سوادی باشد و برایند تلاش دولت و ملت بزرگ افغانستان، زندگی آرام، بی دغدغه و سبزی باشد که در انتظار آنیم.

 
دفتر مطبوعاتی
حزب انسجام ملی افغانستان