پیام ها و بیانیه ها

پیام داکتر صادق مدبر به مناسبت سی و دومین سالروز قیام ماندگار سوم حوت

قیام سوم حوت، با خشونت و به بی رحمانه ترین شکل از سوی رژیم وقت و نیروهای اشغالگر سرکوب گردید؛ اما نه تنها خواست های برحق مردم خاموش نشد بل آرزوهای تاریخی اشغالگران را بر باد داد، خواب سلطه بر این مرز و بوم را آشفته ساخت و سرآغاز مبارزات و جانبازی های بود که افغانستان را از اشغال شوروی سابق رهایی بخشید و مردم ما، با راه اندازی این قیام خونین نشان دادند که با شهامت و رادمردی، هر متجاوزی را به زانو درمی آورند و هرگز، زندگی با ذلت و خواری را بر نمی تابند.

بسم الله الرحمن الرحیم

و درود بر روان پاک شهدای پاکباز سوم حوت!
سی و دو سال پیش در چنین روزی، قیام مردمی و خودجوش کابل در برابر تجاوز شوروی وقت و رژیم وابسته به آن صفحه جدیدی را در تاریخ افغانستان رقم زد و این حرکت ماندگار و خونین شهروندان کابل، سرآغاز تحولات و تحرکات بعدی در کشور گردید.
مردم مجاهد و سرفراز کابل در سوم حوت سال ۱۳۵۸، با انگیزه دفاع از دین و وطن، مبارزه با اشغالگران را آغاز و برای انجام رسالت بزرگ دینی و ملی به پا خواستند و با سر دادن شعار “الله اکبر” و نثار خون خود، بنیان های رژیم وقت را به لرزه درآورده و “اشغالگران سرخ” را به وحشت انداختند.
شهروندان عزتمند کشور! قیام سوم حوت، با خشونت و به بی رحمانه ترین شکل از سوی رژیم وقت و نیروهای اشغالگر سرکوب گردید؛ اما نه تنها خواست های برحق مردم خاموش نشد بل آرزوهای تاریخی اشغالگران را بر باد داد، خواب سلطه بر این مرز و بوم را آشفته ساخت و سرآغاز مبارزات و جانبازی های بود که افغانستان را از اشغال شوروی سابق رهایی بخشید و مردم ما، با راه اندازی این قیام خونین نشان دادند که با شهامت و رادمردی، هر متجاوزی را به زانو درمی آورند و هرگز، زندگی با ذلت و خواری را بر نمی تابند.
هموطنان عزیز و گرانقدر! حرکت ماندگار و سرنوشت ساز سوم حوت ۱۳۵۸ کابل، زمینه و سرآغاز قیام ها و تحرکات دیگر در سراسر کشور گردید و با شکل گیری جبهات داغ جهاد و از خود گذشتگی مردم افغانستان، پس از سال ها فداکاری و پیکار با اشغالگران، تلاش ها به ثمر نشست، اتحاد شوروی وقت و رژیم های وابسته به آن از هم پاشیدند و به زباله دان تاریخ افتادند.
اینجانب، قیام ماندگار و خونین شهروندان کابل را در سوم حوت سال ۱۳۵۸، یک حرکت تاریخی و سرآغاز جهاد و خیزش های مردمی در برابر اشغالگران و رژیم وابسته به آن می دانم، به روح شهدای فداکار این قیام بزرگ مردمی درود می فرستم و برای مردم کشورم صلح، بهروزی و خوشبختی از بارگاه خداوند کریم (ج) استدعا دارم.

داکتر صادق مدبر
رییس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
کابل – سوم حوت ۱۳۹۰