پیام ها و بیانیه ها

پیام داکتر صادق مدبر به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی و مسایل سیاسی مهم کشور

اینجانب، فرارسیدن اربعین حسینی و اربعین عاشورای کابل، مزارشریف و قندهار را برای مردم عزیز کشورم تسلیت عرض می کنم و بر تامین صلح، تحکیم وحدت ملی و همگرایی مردم افغانستان تاکید می نمایم و تصریح می کنم که روند صلح، باید یک روند کاملا افغانی باشد و دولت افغانستان این روند را هدایت و رهبری کند و نیز، طرح تمرکززدایی نظام سیاسی را، آنچنانی که در اعلامیه اییتلاف سیاسی جبهه ملی درج گردیده، استوار بر واقعیت های عینی افغانستان ندانسته و به نفع کشور نمی دانم.

بسم الله الرحمن الرحیم

و با درود بر روان پاک شهیدان سرفراز و آزاده افغانستان! 

عاشورای سال چهارده صد و سی و سه هجری قمری، آزمون بزرگی برای  مردم افغانستان به همراه داشت، عاشورای عاشوراییان کابل، مزارشریف و قندهار، عاشورای که برای مردم افغانستان آزمون سختی بود؛ اما مردم سربلند افغانستان به گونه کم نظیر، وحدت و همبستگی خود را به رخ دشمنان مردم افغانستان کشیدند و نشان دادند که هیچ دشمنی، نمی تواند در صفوف به هم پیوسته مردم رخنه کرده و میان آنان، تخم نفاق و شقاق بکارد.
امروز برابر است با اربعین حسینی. اربعین، پیام آور پیروزی ایثار و فداکاری بر ظلم و جور و انسانیت ستیزی است. اربعین، اوج بزرگداشت از شهادت است و به شیفتگان و عاشقان آزادی و آزادگان جهان پیام می دهد که کاخ ظالم، با ندای حق طلبی و ظلم ستیزی می لرزد و بنیان هایش سست می شود. اربعین، نماد در کوبیدن ظلم است با تیغ سخن و حقیقتی را به تصویر می کشد که در کربلا، در عاشورا، تجلی کرد تا دیگر کسی، تن به خواری و ذلت ندهد و ندای حق طلبی و آزاد اندیشی را لبیک گوید.
اینجانب، فرارسیدن اربعین حسینی و اربعین عاشورای کابل، مزارشریف و قندهار را برای مردم عزتمند افغانستان تسلیت می گویم، همبستگی، انسجام، همسویی و برادری کم نظیر مردم بزرگ کشور را ارج می گذارم و از جناب رییس جمهور، مسوولان دولتی، علما، استادان دانشگاه ها و مردم عزیز کشورم، برای دفع تلاش و توطیه دشمنان سپاس گذارم.  
مردم سربلند افغانستان، علما و دولت مداران کشور، با دید وسیع و تصمیم نمادین و با “نه” گفتن به توطیه ها و دسیسه های دشمنان مردم افغانستان، تلاش های دشمنان را برای ایجاد تفرقه و دوگانگی، نقش بر آب کردند و از آزمون دشوار در یک برهه حساس و تاریخی، سرفراز بیرون آمدند و بدین ترتیب، نشان دادند که مردم افغانستان، به همبستگی و وحدت ملی، ایمان کامل دارند و هیچ دشمنی نمی تواند کوچک ترین خللی بر اراده محکم آنان وارد نماید.
همچنان، باید یادآور شوم که افغانستان در مرحله حساس و سرنوشت ساز پس از تشکیل نظام مردم سالار کنونی، قراردارد. صلح با مخالفان مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ارایه طرح غیرمتمرکز شدن نظام سیاسی کشور از سوی برخی شخصیت های سیاسی که به طرح فدرالی کردن کشور تعبیر شده است، مواردی است که باید بدان ها پرداخت.
نخست این که؛ ما عمیقا به صلح باور داریم. صلح خیر است و دین مقدس اسلام، بر تامین صلح و همدیگری پذیری تاکید نموده و زندگی صلح آمیز و به دور از جنگ، خشونت، ویرانی، برادرکشی و نفرت، آرزوی هر انسان، به ویژه آرزوی هر هم وطن ما است. با تامین صلح است که می توانیم کشورمان را آباد نماییم و در میان کشورهای جهان، جایگاه ویژه خود را دریابیم.
ما، از مخالفان مسلح دولت افغانستان می خواهیم که نگرش جدید و با کنار گذاشتن خشونت، جنگ و ویرانی به روند صلح شامل شوند. ما از روند صلح حمایت می کنیم، تامین صلح را به خیر و صلاح کشور و مردم بزرگ افغانستان می دانیم و خواهان تامین صلح در کشور هستیم، مشروط بر این که در پروسه صلح، قانون اساسی افغانستان نادیده گرفته نشود، دست آوردهای ده سال اخیر حفظ گردد، حقوق بشر و حقوق زنان صدمه نبیند.
ما باور داریم که هر گونه تحرک و تلاش برای تامین صلح بدون در نظرداشت نقش و تاثیرگذاری مردم و دولت افغانستان، محکوم به شکست است و نتیجه ای در پی نخواهد داشت. روند صلح، باید یک روند افغانی باشد و دولت افغانستان، پروسه صلح و گفتگوها را هدایت و رهبری کند. تلاش ها برای رسیدن به صلح، قابل قدر است؛ اما این تلاش ها بدون حضور دولت منتخب افغانستان، ره به جای نمی برد و روند صلح، باید کاملا افغانی باشد.
دوم این که؛ افغانستان کشور مشترک تمام اقوام افغانستان است و بدون تردید، هر شهروند کشور حق دارد در مسایل کلان ملی، تصمیم بگیرد و دیدگاه خود را آزادانه بیان کند.
ما به آزادی بیان باور داریم و نیز به تعبیر رهبر شهید، استاد مزاری، “وحدت ملی را در افغانستان یک اصل می دانیم.” ما، هر گونه طرحی را که وحدت ملی را خدشه دار نماید، قابل قبول نمی دانیم و با حفظ حرمت شخصیت های سیاسی کشور، از آنان می خواهیم که با ارایه راهکارهای اساسی و بنیادین و در راستای خیر و صلاح مردم افغانستان، در تلاش بهبود وضع کنونی کشور باشند.
ما، طرح نظام غیر متمرکز را، آنچنانی که در اعلامیه اییتلاف سیاسی جبهه ملی آمده است، به نفع کشور نمی دانیم و تاکید می کنیم که این طرح، استوار بر واقعیت های عینی افغانستان نیست و نمی تواند دیدگاه تمام مردم افغانستان تلقی گردد و نیز از دوستان بین المللی می خواهیم که نباید حق تصمیم گیری تمام مردم افغانستان را در مسایل مهم و سرنوشت ساز، نادیده بگیرند.
ما بر همسویی مردم افغانستان و در وضع کنونی بر تحکیم پایه های نظام سیاسی کشور، تاکید می کنیم و از تمام جریان ها و اییتلاف های سیاسی می خواهیم که بر محور “منافع ملی”، در قسمت مسایل کلان و سرنوشت ساز هماهنگ عمل نمایند.
برای یک بار دیگر، فرارسیدن اربعین حسینی و اربعین عاشورای کابل، مزارشریف و قندهار را برای مردم عزیز کشورم تسلیت عرض می کنم و بر تامین صلح، تحکیم وحدت ملی و همگرایی مردم افغانستان تاکید می نمایم و تصریح می کنم که روند صلح، باید یک روند کاملا افغانی باشد و دولت افغانستان این روند را هدایت و رهبری کند و نیز، طرح تمرکززدایی نظام سیاسی را، آنچنانی که در اعلامیه اییتلاف سیاسی جبهه ملی درج گردیده، استوار بر واقعیت های عینی افغانستان ندانسته و به نفع کشور نمی دانم.

داکتر صادق مدبر
رییس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان
کابل – ۲۴ جدی ۱۳۹۰