پیام ها و بیانیه ها

اعلامیه حزب انسجام ملی افغانستان در پیوند به تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان ولایت کابل

بسم الله الرحمن الرحیم

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دیروز پنج‌شنبه آرای انتخابات ولایت کابل را به دلیل “گستردگی تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی” باطل اعلام کرد.

حزب انسجام ملی افغانستان در حالی که از شفافیت انتخابات قاطعانه حمایت می‌نماید؛ اما این تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را شتاب‌زده و نادرست دانسته و بدین‌باور که چنین‌ تصامیمی بحران جاری را عمیق‌تر و بی‌اعتمادی را بیشتر خواهد کرد.
البته شکی نیست که انتخابات گذشته با مشکلات فراوان مواجه بود؛ اما باطل کردن کل پروسه و آرای پاک مردم کابل که با دشواری و قبول خطرهای جدی در روزهای ۲۸ و ۲۹ میزان به پای صندوق‌های رای رفتند، کار نادرست می‌باشد. با این حال، مشکلات موجود به کمیسیون‌های انتخاباتی برمی‌گردد که نتوانسته‌اند به صورت سالم انتخابات را مدیریت کنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌تواند با بازشماری کامل آرا، در همکاری با ناظرین انتخاباتی آرای پاک را از ناپاک تفکیک کند و تنها در مورد مراکزی تصمیم لغو بگیرد که در آن‌ها تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی گسترده و تفکیک‌ناپذیر صورت گرفته باشد. بدین‌ترتیب هم شفافیت نسبی تامین می‌شود و هم پروسه انتخابات نجات پیدا می‌کند.

دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی افغانستان
کابل – ۱۶ قوس ۱۳۹۷