پیام ها و بیانیه ها

پیام حزب انسجام ملی افغانستان در پیوند به حوادث اخیر در خاص ارزگان، جاغوری و مالستان

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب انسجام ملی افغانستان بر روان مدافعان ولسوالی خاص ارزگانِ ولایت ارزگان و ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی که صادقانه و دلیرانه از جان خود گذشتند و شهداء حمله تروریستی امروز در شهر کابل درود می‌فرستد و برای زخمی‌ها از خدای بزرگ سلامتی دوباره استدعا دارد.

همچنین تظاهرات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم در کابل، بامیان، بلخ، دایکندی و دیگر اجتماعات مردمی برای نجات مردم ولسوالی‌های خاص ارزگان، جاغوری و مالستان را تقدیر و حمایت می‌کند.

حزب انسجام ملی، از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا با عملیات قاطعانه نظامی، طالبان را سرکوب و از ولسوالی‌های یادشده بیرون کند. حکومت با اقدامات پیگیر و استحکامات مطمئن جلو نفوذ دوباره طالبان را بگیرد.

دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی افغانستان

کابل – ۲۱ عقرب ۱۳۹۷