نگرانی از دورن؛ کمیسیون انتخابات از کجا دستور می‌گیرد؟

محمد کریم
ملیحه حسن عضو کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی از تصمیم‌گیری‌های مخفی توسط برخی اعضای این کمیسیون خبرداد و گفت که تصمیم‌ها در این کمیسیون به صورت مخفی و دور از چشم برخی اعضا گرفته می‌شود که عده محدود در این تصامیم شریک‌اند و معلومات بصورت مکمل در اختیار دیگر اعضا قرار نمی‌گیرد.
این عضو کمیسیون با پذیرفتن ناتوانی کمیسیون انتخابات، می‌گوید تصامیم بصورت مخفی گرفته شده و شماری از اعضا از تصمیم‌گیری‌ها دور نگه داشته می‌شوند.
اظهارات خانم حسن پرده از تداوم مداخله های حکومت برمی‌دارد و مُهر تأییدی بر نگرانی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی است.
اعتبار کمیسیون انتخابات در پی تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 1393 آسیب دیده بود؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی تاکید می کردند که آن را احیا می‌کند. اکنون که سه‌سال از عمر این حکومت می‌گذرد و افراد جدیدی در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی گماشته شده‌اند، مردم هنوز به شفافیت در کار این نهادها بی‌باور اند؛ زیرا اصلاحاتی را که مردم، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای بین‌المللی خواستار بودند انجام نشده و این کمیسیون همچنان نامستقل باقی ماند.
در برخی مجالس خصوصی سیاسی نیز این نگرانی مطرح بود که حکومت به صورت گسترده در کار نهادهای انتخاباتی مداخله می‌کند. حتی برخی سیاست‌مداران چگونگی گزینش کمیشنران در هردو کمیسیون انتخاباتی را پرسش‎‌برانگیز می‌دانند و تاکید دارند که تا زمانی که تضمین معتبر وجود نداشته باشد، نمی‌توان به شفافیت انتخابات آینده باور داشت.
با این حال، براساس تاریخی که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده، حدود یک سال به تدویر این انتخابات مانده؛ اما تا کنون هیچ آمادگی لازم برای آن اتخاذ نشده است. به صورت مشخص هیچ‌کاری در راستای احیای زیربناهای انتخابات (امنیت، لیست رأی دهندگان و…) انجام نشده و در قبال این مسایل اساسی امروز و فردا صورت می‌گیرد.
به هرحال، تا زمانی که تضمین معتبر برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، نمی‌توان به کار نهادهای انتخابات امید بست. راه‌حل تنها فشارهای سیاسی است که تا هنوز از سوی هیچ جریانی احساس نمی‌شود.