اقتصاد

برف و پیامدهای آن بالای اقتصاد کشور

 

هراز گاهی چنین برف‌باری موجب برف‌کوچ در مناطق مختلف آسیب‌زای کشور گردیده و در اثر آن تعداد زیاد از شهروندان خسارات مالی و جانی می‌بینند. برف‌کوچ سبب تخریب خانه‌ها، سرک‌ها، بندها، جوی‌ها و نهرها می‌شوند. باوجود آن هم این برف‌باری را به فال نیک گرفته و خبر خوش برای کشاورزان می‌باشند. لازم است وزارت‌خانه‌های ذی‌دخل نظیر وزارت زراعت، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب و وزارت فواید عامه از این نعمت خدادادی به صورت احسن استفاده نمایند.

غلام حسن زاهدی

زمستان امسال بی‌پیشینه‌ترین برف‌باری و سرما را در طول این ده سال گذشته در افغانستان داشته که به گفته‌ بزرگسالان، این برف‌باری خاطره‌های گذشته را به یاد می‌آورد که در سال‌های قدیم این چنین برف می‌باریده است. برف و باران از بزرگ‌ترین نعمت الهی برای انسان‌ها بوده که از آن در بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی شان استفاده بهینه نمایند.

هرچند، هراز گاهی چنین برف‌باری موجب برف‌کوچ در مناطق مختلف آسیب‌زای کشور گردیده و در اثر آن تعداد زیاد از شهروندان خسارات مالی و جانی می‌بینند. برف‌کوچ سبب تخریب خانه‌ها، سرک‌ها، بندها، جوی‌ها و نهرها می‌شوند. باوجود آن هم این برف‌باری را به فال نیک گرفته و خبر خوش برای کشاورزان می‌باشند.

لازم است وزارت‌خانه‌های ذی‌دخل نظیر وزارت زراعت، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب و وزارت فواید عامه از این نعمت خدادادی به صورت احسن استفاده نمایند. سکتورهای مربوطه باید مدیریت آب را در دست گرفته و در عین حال توجه جدی در این راستا نماید و از این منابع طبیعی برای رشد و شکوفاسازی اقتصاد کشور از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزند.

وزارت زراعت از طریق فراهم نمودن کود کیمیایی، تخم اصلاح شده، ماشین‌های شخم‌زن، ادویه‌ها و ماشین‌ها برای اصلاح شاخچه‌بری درختان زمینه را برای کشاورزان و دهاقین، مهیا سازند. از یک طرف کشاورزان به زرع و کشت محصولات درآمدزا تشویق گردیده و از طرف دیگر دامن گیاهان آسیب‌زا و فسادآور مانند کوکنار، خشخاش و غیره چیده می‌شود.

وزارت انرژی و آب از مدیریت آب‌های کشور، برای روشنی خانه‌های شهروندان خویش کار گیرد. به این معنا نگذارد این آب هدر رود و از آن برای تولید انرژی برق در بند برق‌های مختلف کشور استفاده نمایند. برایند این عمل به چرخش درآوردن فابریکات و شرکت‌های تولیدی گردیده و در واقع موتور اقتصاد کشور به چرخش درمی‌آید.

وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه‌های روستاسازی و ساخت و ساز جوی‌ها، نهرها، کانال‌ها، سرکوها، چشمه‌ها، پلچک‌ها، پل‌ها و بند برق‌ها زمینه را برای استفاده‌ آب فراهم نماید. بناءً از این طریق می‌توان کشاورزان به صورت اعظمی از برف‌های امسال کار گیرند.

به صورت عموم می توان پیامدهای اقتصادی برف امسال را چنین شمرد:

۱- از بین بردن انواع دود و گردوخاک که از سوختاندن پلاستیک، سنگ ذغال، تیل‌های بی‌کیفیت و غیره به وجود می‌آید.

۲- سبب از بین بردن بیماری‌هایی که از طریق سوختاندن موادهای آسیب‌زا به وجود می‌آید.

۳- زیاد شدن آب زمینه را برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشاورزان به صورت مسقیم و برای دیگر شهروندان کشور به صورت غیرمستقیم فراهم می‌نماید.

۴- برف موجب بلند رفتن ظرفیت بند برق‌ها می‌شود.

۵- باعث افزایش رشد محصولات کشاورزی در کشور می‌شود.

۶- موجب پایین آمدن قیمت‌های فراآورده‌های زراعتی در بازارهای داخلی از عرضه‌ محصولات کشاوزان می‌شود.

۷- ایجاد شغل و کار برای متقاضیان.

۸- در مجموع پیامدهای مثبت برف، از بین بردن خشک سالی و زمینه را برای کشت و کار مساعد می سازد.