اقتصاد

تاراج بی‌رحمانه معادن کشور؛ حکومت چرا کوتاه آمده است؟

 

سالیان طولانی است که معادن افغانستان به گونه‌ای بی‌رحمانه از سوی شبکه‌های مافیایی در تبانی با گروه‌های مسلح مخالف دولت تاراج می‌شوند و ضعف حکومت در کوتاه‌کردن دست چپاول‌گران نیز آشکار است. کارشناسان نیز یکی از علت‌های اساسی تداوم ناامنی و جنگ در برخی مناطق کشور را تلاش گروه‌های مافیایی و مخالفان مسلح بر سر تسلط معادن آن مناطق دانسته‌اند.  با این حال، بیش‌ترین این معادن به صورت غیرتخصصی تاراج می‌شوند و این امر، ضمن آن‌که می‌تواند پیامدهای منفی زیست‌محیطی، هدر رفتن و تخریب معادن را در پی داشته باشد، گاه‌گاه سبب تلفات انسانی نیز می‌شود.

محمد مهدی

براساس تحقیقی که امروز شبکه مبارزه علیه فساد اداری افغانستان منتشر شده کرده، مخالفان مسلح دولت تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی از استخراج غیرقانونی معادن ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ۴۶ میلیون دالر درآمد داشته‌اند.

مسئولان این شبکه گفته‌اند که روزانه ۵۰۰ موتر موترباربری به صورت غیرقانونی؛ سنگ سفید ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار را از شاهراه‌هایی که در کنترول دولت است به خارج از کشور انتقال می‌دهند.

این شبکه تاکید کرده که مافیای معادن در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود هفتصد و پنجاهزار (۷۵۰.۰۰۰) تُن سنگ سفید را به طور غیرقانونی استخراج نموده و به کشور پاکستان و کشورهای اروپایی انتقال داده‌اند.

سالیان طولانی است که معادن افغانستان به گونه‌ای بی‌رحمانه از سوی شبکه‌های مافیایی در تبانی با گروه‌های مسلح مخالف دولت تاراج می‌شوند و ضعف حکومت در کوتاه‌کردن دست چپاول‌گران نیز آشکار است.

کارشناسان نیز یکی از علت‌های اساسی تداوم ناامنی و جنگ در برخی مناطق کشور را تلاش گروه‌های مافیایی و مخالفان مسلح بر سر تسلط معادن آن مناطق دانسته‌اند.

با این حال، بیش‌ترین این معادن به صورت غیرتخصصی تاراج می‌شوند و این امر، ضمن آن‌که می‌تواند پیامدهای منفی زیست‌محیطی، هدر رفتن و تخریب معادن را در پی داشته باشد، گاه‌گاه سبب تلفات انسانی نیز می‌شود.

متأسفانه وزارت معادن و پطرولیم که بیش‌تر از یک سال می‌شود با سرپرست اداره می‌شود تا هنوز هیچ کاری برای جلوگیری از تاراج معادن نتوانسته‌اند.

ظاهراً هشدارهای رییس‌جمهور هم در این زمینه کارساز نبوده است. حتی گفته می‌شود برخی مقام‌های بلندپایه حکومتی نیز، خود، در تاراج این معادن دست دارند.

حکومت مسئولیت دارد تا از تداوم غارت معادن که سرمایه ملی کشور‌اند، جلوگیری کند و موفقیت در این راستا، می‌تواند به تضعیف گروه‌های مافیایی و تروریستی بیانجامد. در حال حاضر، این گرو‌هایی مافیایی و تروریستی که حاکمیت دولتی را در بسیاری مناطق به چالش کشیده است. حکومت نباید در برابر گروه‌های مافیایی کوتاه بیاید.