اقتصاد

نگرانی وزارت مبارزه با مواد مخدر از افزایش معتادان مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش شمار معتادان در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که اعتیاد و مواد مخدر به یک سونامی خاموش تبدیل شده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر، امروز (یکشنبه ـ ۲۸ قوس) تفاهمنامه‌اى با وزارت اقوام و قبايل و رياست تربيت بدنى به منظور تحکيم روابط و هماهنگى بيشتر در راستاى مبارزه با مواد مخدر امضا کرد.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش شمار معتادان در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که اعتیاد و مواد مخدر به یک سونامی خاموش تبدیل شده است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر، امروز (یکشنبه ـ ۲۸ قوس) تفاهمنامه‌اى با وزارت اقوام و قبايل و رياست تربيت بدنى به منظور تحکيم روابط و هماهنگى بيشتر در راستاى مبارزه با مواد مخدر امضا کرد.

سلامت عظيمی وزير مبارزه با مواد مخدر، نقش وزارت اقوام و قبايل را بخاطر زدودن مواد مخدر مهم خواند و اظهار اميدوارى  کرد که با امضای این تفاهمنامه از استفاده و قاچاق موادمخدر در مناطق قبايلی و سرحدات کشور جلوگيری شود.

وى افزود که رياست تربيت بدنی نيز تلاش نمايد تا بخاطر کاهش استفاده از مواد مخدر، ورزش را ترويج و جوانان را به آن تشويق کند.

مواد مخدر سونامی پنهان

خانم عظيمی، کشت و قاچاق مواد مخدر را يک معضل جدی در کشور خوانده گفت: «امروز موجوديت مواد مخدر به يک سونامی خاموش در پهلوی ناامنی‌هايی که در کشور وجود دارد، مبدل شده است و نياز است همه مردم و نهادها با تشريک مساعى بخاطر زدودن اين پديده شوم، کارهای مشترک انجام بدهند.»

او از تمام شهروندان، نهادهای دولتی، خصوصی و بين المللی خواست که بخاطر مبارزه با کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر، افغانستان را همکاری نمايند.

وزير مبارزه با مواد مخدر، در بخش ديگر از سخنانش از کمبود مراکز تداوى معتادان نيز يادآورى نموده گفت که در حال  حاضر، در سراسر کشور ۱۱۶ مرکز تداوی برای معتادين وجود دارد که سالانه ظرفيت تداوی ۴۰ هزار معتاد را دارد.

وی گفت که بخاطر کاهش و جلوگيری از کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر، کارها به شدت جريان دارد و تلاش می شود که برای جوانان، مصروفيت ها و سرگرمی ها ايجاد شود تا آنان از استفادۀ مواد مخدر دوری نمايند.

متنفذین علیه کشت و تولید مواد مخدر همکاری کنند

غفور ليوال سرپرست وزارت اقوام و قبايل نيز موجوديت مواد مخدر را يک معضل و تهديد بزرگ خوانده گفت که متنفذين قومی در کاهش کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر، نقش مهم را ايفا می کنند، به همين دليل، آنان تلاش می کنند که با همکاری بزرگان قومی در اين راستا اقدام لازم نمايند.

وی نيز از مردم و متنفذين قومی خواست که بخاطر جلوگيری از کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر منسجم  شده و در اين راستا وظايف دينی و ملی شان را انجام بدهند.

«برای مبارزه با اعتیاد؛ ورزش را بیشتر ترویج می کنیم»

قاسم حميدی معاون مالی و اداری رياست تربيت بدنی گفت: «ما تلاش می کنيم که ورزش را ميان شهروندان ترويج و مبارزه جدی را عليه مواد مخدر آغاز کنيم.»

وی، علت معتاد شدن  جوانان را نبود فضای سالم ورزشی خوانده، از وزارت شهرسازی خواست که در ايجاد شهرک ها، جمنازيوم هاى  ورزشی را در نظر بگيرند، تا جوانان مصروف ورزش شده و به مواد مخدر رو نياورند.