اقتصاد

تلاش‌های «پا در هوا» برای مبارزه فساد

بدون شک، افزایش فساد اداری، سبب می‌شود تا بی‌اعتمادی بین حکومت و مردم افزایش پیدا کند و مردم از نهادهای دولتی فاصله بگیرند. کارشناسان همچنین یکی از عوامل رجوع مردم به دادگاه‌های مخالفان مسلح را وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی می‌داند. برپایه تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان، نزدیک به ۷۰ درصد اشتراک کنندگان، محاکم، قضات و دادستانی ها را فاسد عنوان کرده اند. گستردگی فساد پس از بیش‌تر از دو سال عمر حکومت وحدت ملی، نشان می‌دهد که مبارزه با فساد فقط یک شعار بوده است؛ در غیر آن، مردم شاهد سیر نزولی فساد اداری در کشور می‌بودند.

یک گزارش تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که شهروندان کشور به دلیل موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی؛ سالانه نزدیک به سه میلیارد دالر رشوه می پردازند. دیده بان شفافیت افغانستان پنجمین گزارش تحقیقی اش را با حضور مقام های حکومتی و سازمان بین المللی در کابل از وضعیت فساد اداری در کشور منتشر کرد. در گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت آمده است که پس از ناامنی و بیکاری، فساد سومین و بزرگترین چالش برای مردم افغانستان است و نیز این پدیده بالای امنیت و اقتصاد کشور به شدت تاثیر گذار واقع شده است. سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان بر اساس این گزارش می گوید که افغان ها سالانه نزدیک به سه میلیارد دالر رشوه پرداخت می کنند. این تحقیق که بیشتر از ۷ هزار شهروند افغان صورت گرفته است، ۸۰ درصد شان گفته اند که وضعیت فساد بدتر از دو سال قبل شده است و آن ها اظهار کرده اند که فساد نقش عمده در تقویت و حمایت از هراس اگفنی داشته است. از زمان تأسیس حکومت وحدت ملی تا مقام‌های این حکومت بارها بر مبارزه با فساد اداری تأکید کرده‌اند. آنان دادگاه‌های ویژه مبارزه را تشکیل داده‌اند و بارها تأکید کرده‌اند که این مساله در اولویت کار شان قرار داده است؛ اما گزارش اخیر نشان می‌دهد که این تلاش‌ها ناموثر بوده است.

بدون شک، افزایش فساد اداری، سبب می‌شود تا بی‌اعتمادی بین حکومت و مردم افزایش پیدا کند و مردم از نهادهای دولتی فاصله بگیرند. کارشناسان همچنین یکی از عوامل رجوع مردم به دادگاه‌های مخالفان مسلح را وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی می‌داند. برپایه تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان، نزدیک به ۷۰ درصد اشتراک کنندگان، محاکم، قضات و دادستانی ها را فاسد عنوان کرده اند.

گستردگی فساد پس از بیش‌تر از دو سال عمر حکومت وحدت ملی، نشان می‌دهد که مبارزه با فساد فقط یک شعار بوده است؛ در غیر آن، مردم شاهد سیر نزولی فساد اداری در کشور می‌بودند.