اقتصاد

طرح بودجه به مجلس نمایندگان رفت/ عدالت و توازن باید جدی گرفته شود

پس از تأیید طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۶ توسط مجلس سنا، دیروز این طرح به مجلس نمایندگان ارایه شده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام تشریح بودجه در مجلس گفت، بودجه سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۴۶۶ میلیارد افغانی است که ۶ اعشاریه ۶ میلیارد دالر می‎شود و بر اساس نیازمندی‌ها ترتیب شده‎است. حکیمی می‎گوید در بودجه سال ۱۳۹۶، نیاز‌های امنیتی، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی کشور به سطح منطقه و جهان در نظر

پس از تأیید طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۶ توسط مجلس سنا، دیروز این طرح به مجلس نمایندگان ارایه شده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام تشریح بودجه در مجلس گفت، بودجه سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۴۶۶ میلیارد افغانی است که ۶ اعشاریه ۶ میلیارد دالر می‎شود و بر اساس نیازمندی‌ها ترتیب شده‎است. حکیمی می‎گوید در بودجه سال ۱۳۹۶، نیاز‌های امنیتی، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی کشور به سطح منطقه و جهان در نظر گرفته شده‎است. آقای حکیمی می‌گوید که مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۳۹۶ جمعاً مبلغ ۴۶۶ میلیارد افغانی که منجمله ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی مبلغ ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیش‌بینی گردیده‎است. وی همچنان گفت، ۳۶ درصد بودجه برای امور امنیتی، ۲۱ درصد آن در بخش زیربنا، ۱۳ درصد در عرصه معارف و ۶ درصد آن در بخش زراعت در نظر گرفته شده‎است. به گفته وزیر مالیه، با استفاده از بودجه سال مالی ۱۳۹۶، کار ۱۱۷ پروژه خورد و بزرگ در افغانستان آغاز خواهد شد. بر اساس معلومات وزیر مالیه، در بودجه سال پیشرو سطح عواید بیشتر از ۱۵۰ میلیارد افغانی خواهد شد در حالیکه این رقم در سال جاری ۱۴۰ میلیارد افغانی می‎باشد.

با این حال، رعایت توازن و عدالت در طرح بودجه، بدون تردید اهمیت فوق‌العاده دارد و هرگونه تخطی از این دو اصل، نقض آشکار قانون اساسی است. ارایه طرح متوازن و عادلانه بودجه و تصویب آن، به نزدیکی بیش‌تر ملت و دولت خواهد انجامید. بدین‌ترتیب، انتظار از مجلس نمایندگان این است که طرح بودجه را به صورت جدی مورد بررسی قراردهند و مشکلات آن را بررسی کرده و براساس نیازمندی‌ها، توازن و عدالت تصمیم بگیرد. سخت‌گیری مجلس نمایندگان در خصوص تصویب بودجه عادلانه و متوازن، به توسعه متوازن کمک شایانی خواهد کرد.